Weergave Blokken Lijsten

Onbelast bijverdienen vernietigd

Het Grondwettelijk Hof heeft in het arrest van 23.04.2020 de wet vernietigd die het mogelijk maakte om onbelast bij te verdienen onder bepaalde voorwaarden en binnen bepaalde grenzen (zie www.bijklussen.be). Tot 31.12.2020 zal men nog wel prestaties kunnen leveren onder het huidige lopende systeem van onbelast bijverdienen bij wijze van overgangsregeling. Het is momenteel nog niet duidelijk of dit na 31.12.2020 nog kan worden toegepast, al dan niet onder een andere/aangepaste vorm. Hiervoor moet er dan eerst een nieuwe wet uitgewerkt worden.

PC 145.00 – Forfaitaire premie

Sedert 2016 is er binnen PC 145.00 de verplichting om een jaarlijkse premie toe te kennen tezamen met de lonen van de maand juli. Het maximumbedrag van de premie voor een voltijdse arbeider bedraagt bruto € 59,48. In de referteperiode (01.07 – 30.06) wordt rekening gehouden met de tewerkstellingsbreuk en de periode dat de werknemer in dienst is geweest in de onderneming.

PC 144.00 – Forfaitaire premie

Sedert 2016 is er binnen PC 144.00 de verplichting om een jaarlijkse premie toe te kennen tezamen met de lonen van de maand juli. Het maximumbedrag van de premie voor een voltijdse arbeider bedraagt bruto € 59,48. In de referteperiode (01.07 – 30.06) wordt rekening gehouden met de tewerkstellingsbreuk en de periode dat de werknemer in dienst is geweest in de onderneming.

Betaling dubbel vakantiegeld bedienden

Het vakantiegeld voor bedienden bestaat uit twee delen: het enkel en het dubbel vakantiegeld. Het enkel vakantiegeld is het loon dat tijdens de periode van vakantie doorbetaald wordt. Het dubbel vakantiegeld bedraagt 92% van het bruto maandloon en is in principe verschuldigd op het moment dat de bediende zijn hoofdvakantie opneemt. In de praktijk vindt de betaling van het dubbel vakantiegeld plaats in mei of juni van het vakantiejaar, ongeacht wanneer de bediende zijn hoofdvakantie opneemt.

PC 313.00 - Jaarlijkse premie

Sedert 2016 bestaat op sectorniveau een jaarlijkse bruto premie t.b.v. € 250,00 per voltijdse werknemer. Deze bruto premie werd vanaf 2018 verhoogd met € 352,00. Vanaf 2020 wordt deze nogmaals verhoogd met € 210,00 waardoor deze in totaliteit € 812,00 bedraagt. De helft van deze premie wordt toegekend met de loonverwerking van juli, de andere helft met deze van december. Voor deeltijdse werknemers of werknemers die niet de gehele referteperiode gewerkt hebben, wordt dit bedrag pro rata aangepast.

Lees meer

PC 127.00 - Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand juli 2020 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor de werknemers uit PC 127.00. De procedure verloopt identiek als de voorbije jaren. Behoudens tegenbericht voor 30.06.2020 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor ecocheques mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.

PC 125.03 - Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand juli 2020 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor de arbeiders uit PC 125.03 en dit t.b.v. € 250,00 per voltijdse arbeider. Behoudens tegenbericht voor 30.06.2020 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor ecocheques mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.

PC 223.00 - Loongrens betaalde sportbeoefenaar

Om als betaalde sportbeoefenaar te worden beschouwd, moet de persoon in kwestie een jaarlijks minimum inkomen genieten. Voor de periode van 01.07.2020 tot en met 30.06.2021 bedraagt dit € 10.612,00. 

Schorst tijdelijke werkloosheid overmacht de opzegtermijn?

Indien het ontslag uitgaat van de werkgever schorsen bepaalde afwezigheidsperiodes van de werknemer (bv. ziekte en vakantie) de opzegperiode. Dit houdt in dat de schorsingen de opzegtermijn na afloop zullen verlengen. Hoewel tijdelijke werkloosheid wegens overmacht normaal gezien de opzegtermijn niet schorst, werd recent een wetsvoorstel ingediend waardoor deze situatie de opzegtermijn wel zou schorsen. Onze diensten volgen dit uiteraard mee op. Indien de opzeg wordt gegeven door de werknemer wordt de opzegperiode niet geschorst.

PC 125.02 - Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand juli 2020 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor de arbeiders uit PC 125.02 en dit t.b.v. € 250,00 per voltijdse arbeider. Behoudens tegenbericht voor 30.06.2020 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor ecocheques mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.