Weergave Blokken Lijsten

Bezorgen vakantieattest en vakantiecheque

De vakantierechten van een werknemer worden opgebouwd in het vakantiedienstjaar (bv. in 2018 voor vakantiejaar 2019). Om de vakantiedagen correct te kunnen opvolgen, vragen wij om het vakantieattest (bedienden) en de vakantiecheque (arbeiders) aan onze diensten te bezorgen voor de werknemers die sinds 01.01.2018 in dienst zijn getreden.

Aanwezigheidsattesten educatief verlof

Wij raden u aan de trimestriële aanwezigheidsattesten voor educatief verlof op te vragen bij uw werknemers, zodat we tijdig kunnen vaststellen of hun rechten behouden blijven. Graag originele attesten aan onze diensten overmaken.

Bijzonder register uitzendkrachten

Hoewel de Wet sociale verkiezingen nog niet werd gepubliceerd in het B.S., is het zo goed als zeker dat de referteperiode voor de telling van de uitzendkrachten 01.04.2019 gestart is (en loopt tot en met 30.06.2019). Elke gebruiker van uitzendkrachten moet voortaan in het 2e kwartaal van het jaar dat aan de sociale verkiezingen voorafgaat een bijzonder register voor uitzendkrachten bijhouden. Aangezien in mei 2020 sociale verkiezingen worden georganiseerd, dient het bijzonder register voor uitzendkrachten in het 2e kwartaal van 2019 bijgehouden te worden. Dit is nieuw ten opzichte van de vorige sociale verkiezingen waar deze telling in het 4e kwartaal diende te gebeuren.

Lees meer

Nieuw vennootschapsrecht vanaf 1 mei 2019

 Begin 2019 werd het nieuwe Wetboek van vennootschappen goedgekeurd. Wie na 01.05.2019 een vennootschap opricht, valt meteen onder de nieuwe wetgeving. Het aantal vennootschapsvormen wordt aanzienlijk verminderd. Van de huidige 17 vennootschapsvormen blijven er 4 over: bv, nv, coöperatieve vennootschap en maatschap. Vanaf 01.01.2020 zijn vennootschappen verplicht om bij de eerstvolgende statutenwijziging hun statuten te laten aanpassen aan de nieuwe wet. De dwingende bepalingen treden vanaf die datum ook al in werking. Bestaande vennootschappen hebben tot 01.01.2024 om hun statuten aan te passen.

PC 200.00 - Jaarlijkse premie

Met de loonverwerking van de maand juni 2019 zal wederom de verplichte sectorpremie worden verwerkt voor de bedienden uit PC 200.00 t.b.v. € 263,02 per voltijdse werknemer, tenzij andere afspraken werden gemaakt. Behoudens tegenbericht voor 31.05.2019 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor deze bruto premie mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.

Werken op de dag van de verkiezingen

Zondag 26 mei vinden verkiezingen plaats. Werknemers die werken op die zondag dienen ook de mogelijkheid te krijgen om te gaan stemmen. Zij kunnen aan de kiesplicht voldoen door vakantie te nemen en zelf te gaan stemmen of door te stemmen bij volmacht. Daarnaast is het mogelijk dat bepaalde werknemers moeten zetelen in een stembureau. Hiervoor hebben zij recht afwezig te zijn op het werk. Voor sommige bijzitters wordt deze dag beschouwd als klein verlet waardoor ze recht hebben op loon.

Lees meer

PC 200.00 - Ecocheques

Tenzij werd geopteerd voor een gelijkwaardige alternatieve besteding, worden er tezamen met de loonverwerking van de maand juni 2019 wederom ecocheques verwerkt voor de bedienden uit PC 200.00 t.b.v. € 250,00 per voltijdse bediende. Behoudens tegenbericht voor 31.05.2019 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor ecocheques mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.

Overuren met fiscaal voordeel tot 180 uren

De wet betreffende de fiscale bepalingen van de jobsdeal is op 05.04.2019 gepubliceerd en verhoogt in de privésector vanaf 2019 het maximum aantal fiscaal voordelige overuren naar 180 in plaats van 130 overuren per jaar en per werknemer. Deze verhoging naar 180 fiscaal voordelige overuren is voorlopig een tijdelijke maatregel t.e.m. inkomstenjaar 2020. Onze diensten houden automatisch rekening met deze verhoogde grens.

Lees meer

Klein verlet voor communiefeest

Een werknemer heeft recht om met behoud van loon afwezig te blijven van het werk op de dag van de plechtige communie van één van zijn kinderen. Als de plechtigheid doorgaat op een zondag, feestdag of gewone inactiviteitsdag mag de werknemer afwezig blijven op de activiteitsdag voorafgaand of volgend op de plechtigheid. Indien meerdere kinderen op dezelfde dag hun plechtige communie doen, heeft de werknemer toch slechts recht op één dag klein verlet.

Sociale verkiezingen 2020: 11 tot en met 24 mei

Tussen 11 en 24 mei 2010 worden sociale verkiezingen georganiseerd. Werknemers van bedrijven met meer dan 50 werknemers kiezen dan afgevaardigden voor het CPBW (Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk). Bedrijven vanaf 100 werknemers stemmen bovendien voor een nieuwe OR (Ondernemingsraad). Aangezien de procedure 150 dagen duurt, start de verkiezingsprocedure december 2019.

Lees meer