Weergave Blokken Lijsten

PC 140.03 – Ecocheques niet-rijdend personeel

Met de loonverwerking van de maand december 2018 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor het niet-rijdend personeel uit PC 140.03. Sedert 2016 bedraagt de zichtwaarde voor een voltijdse werknemer met volledige prestaties in de referteperiode € 200,00. De procedure verloopt identiek als de voorbije jaren. Tenzij andere afspraken werden gemaakt, verzorgt Salar de bestelling van uw ecocheques.

Bijkomende uren of overuren i.k.v. tijdskrediet

Werknemers die een deeltijdse vorm van tijdskrediet of van een thematisch verlof opnemen, mogen in principe geen bijkomende uren of overuren presteren. Indien er uitzonderlijk toch bijkomende uren of overuren gepresteerd worden, mag dit niet systematisch gebeuren en kan dit enkel met toestemming van de werknemer. Vanuit RVA-standpunt moeten de uren die extra gepresteerd worden, dan ook zo snel mogelijk gerecupereerd worden opdat de gemiddelde tewerkstellingsbreuk behouden blijft en de werknemer zijn onderbrekingsuitkeringen niet verliest.

PC 140.00 en 140.02 - Geschenkcheques

In PC 140.00 en PC 140.02 hebben werknemers die aan een aantal voorwaarden voldoen recht op geschenkcheques van € 35,00 of € 17,50. Samen met de loonverwerking van december 2018 zal hiervoor het nodige gedaan worden voor kalenderjaar 2018. De nominale waarde van de toegekende geschenkcheques kan u vervolgens terugvorderen bij het Sociaal Fonds a.h.v. het voorbestemde formulier.

PC 307.00 - Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand december 2018 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor de werknemers uit PC 307.00. Sedert 2016 bedraagt de zichtwaarde voor een voltijdse werknemer met volledige prestaties in de referteperiode € 215,00. De procedure verloopt identiek als de voorbije jaren. Tenzij andere afspraken werden gemaakt, verzorgt Salar de bestelling van uw ecocheques.

PC 226.00 - Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand december 2018 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor de bedienden uit PC 226.00, telkens t.b.v. € 250,00 per bediende met volledige prestaties, tenzij werd geopteerd voor een alternatieve invulling. De procedure verloopt identiek als vorig jaar. Net zoals vorig jaar verzorgt Salar de bestelling van uw ecocheques, tenzij andere afspraken werden gemaakt.

PC 220.00 – Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand december 2018 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor de bedienden uit PC 220.00, telkens t.b.v. € 250,00 per voltijdse bediende, tenzij eerder werd geopteerd voor een alternatieve invulling. De procedure verloopt identiek als vorig jaar. Behoudens tegenbericht voor 30.11.2018 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor de ecocheques mogen verder zetten zoals de geldende afspraken in het verleden.

PC 149.02 - Ecocheques

Tenzij werd geopteerd voor een gelijkwaardige alternatieve besteding, worden er tezamen met de loonverwerking van de maanden juni en december 2018 wederom ecocheques verwerkt voor de arbeiders uit PC 149.02 t.b.v. € 125,00 per voltijdse arbeider. Behoudens tegenbericht voor 30.11.2018 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor ecocheques mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.

PC 142.01 – Ecocheques

Tenzij werd geopteerd voor een gelijkwaardige alternatieve besteding, worden er tezamen met de loonverwerking van de maanden juni en december 2018 wederom ecocheques verwerkt voor de arbeiders uit PC 142.01 t.b.v. € 125,00 per voltijdse arbeider. Behoudens tegenbericht voor 30.11.2018 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor ecocheques mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.

PC 112.00 - Ecocheques

Tenzij werd geopteerd voor een gelijkwaardige alternatieve besteding, worden er tezamen met de loonverwerking van de maanden juni en december 2018 wederom ecocheques verwerkt voor de arbeiders uit PC 112.00 t.b.v. € 125,00 per voltijdse arbeider. Behoudens tegenbericht voor 30.11.2018 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor ecocheques mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.

PC 124.00 – Terugbetaling gewaarborgd loon

Werkgevers in PC 124.00 met gemiddeld minder dan 20 werknemers kunnen een terugbetaling van het gewaarborgd loon bekomen dat aan de arbeiders werd uitbetaald bij een arbeidsongeschiktheid. Hiervoor is een gratis aansluiting bij een patronale vereveningsdienst vereist. In het verleden kon de terugbetaling enkel gebeuren aan de hand van een origineel medisch attest, doch sinds 01.04.2017 is terugbetaling tevens mogelijk aan de hand van een scan, foto of fax. Enkel duidelijk leesbare en correcte attesten zullen worden aanvaard. Deze moeten binnen 5 werkdagen worden ingediend. Originele attesten dienen zelf bewaard te worden.