Weergave Blokken Lijsten

PC 341.00 - Ecocheques

Tenzij werd geopteerd voor een gelijkwaardige alternatieve besteding, worden er tezamen met de loonverwerking van de maand juni 2019 wederom ecocheques verwerkt voor de werknemers uit PC 341.00 t.b.v. € 250,00 per voltijdse werknemer. Behoudens tegenbericht voor 31.05.2019 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor ecocheques mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.

PC 149.04 - Ecocheques

Tenzij werd geopteerd voor een gelijkwaardige alternatieve besteding, worden er tezamen met de loonverwerking van de maand juni 2019 wederom ecocheques verwerkt voor de arbeiders uit PC 149.04. Sinds vorig jaar verloopt dit in 1 schijf van € 250,00 per voltijdse arbeider en niet langer in 2 schijven van € 125,00. Behoudens tegenbericht voor 31.05.2019 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor ecocheques mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.

PC 149.02 - Ecocheques

Tenzij werd geopteerd voor een gelijkwaardige alternatieve besteding, worden er tezamen met de loonverwerking van de maanden juni en december 2019 wederom ecocheques verwerkt voor de arbeiders uit PC 149.02 t.b.v. € 125,00 per voltijdse arbeider. Behoudens tegenbericht voor 31.05.2019 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor ecocheques mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.

PC 142.01 – Ecocheques

Tenzij werd geopteerd voor een gelijkwaardige alternatieve besteding, worden er tezamen met de loonverwerking van de maanden juni en december 2019 wederom ecocheques verwerkt voor de arbeiders uit PC 142.01 t.b.v. € 125,00 per voltijdse arbeider. Behoudens tegenbericht voor 31.05.2019 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor ecocheques mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.

PC 126.00 - Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand juni 2019 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor de arbeiders uit PC 126.00 ten belope van € 100,00 per voltijdse arbeider, tenzij werd geopteerd voor een alternatieve invulling. Behoudens tegenbericht voor 31.05.2019 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor ecocheques mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.

PC 112.00 – Ecocheques

Tenzij werd geopteerd voor een gelijkwaardige alternatieve besteding, worden er tezamen met de loonverwerking van de maanden juni en december 2019 wederom ecocheques verwerkt voor de arbeiders uit PC 112.00 t.b.v. € 125,00 per voltijdse arbeider. Behoudens tegenbericht voor 31.05.2019 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor ecocheques mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.

Ontslagbescherming zwangerschap

Een zwangere werkneemster is beschermd tegen ontslag vanaf het ogenblik dat de werkgever van de zwangerschap op de hoogte is gebracht. De werkgever mag vanaf dat ogenblik geen handeling meer stellen om de arbeidsovereenkomst te beëindigen omwille van de zwangerschap. Deze ontslagbescherming loopt tot een maand na het postnataal verlof. Indien de werkgever deze ontslagbescherming niet respecteert, is er een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van het brutoloon voor 6 maanden.

Lees meer

Loopbaanonderbreking en arbeidsduur

Voor werknemers met een deeltijds tijdskrediet of deeltijds thematisch verlof gelden de regels van deeltijdse arbeid. Het is belangrijk dat de exacte tewerkstellingsbreuk (50 % of 80 %) strikt wordt gevolgd. RVA heeft recent zijn standpunt verstrengd m.b.t. bijkomende uren en overuren. Overuren zijn sowieso niet toegelaten. RVA beperkt tevens mogelijkheden voor werknemers met loopbaanonderbreking om bijkomende uren te presteren. Slechts onder bepaalde voorwaarden zijn bijkomende uren toegestaan (o.a. niet-systematisch, mits recuperatie binnen de referentieperiode en zonder betaling van overloon).

Lees meer

PC 201.00 - Ecocheques of bruto premie

Met de loonverwerking van de maand april 2019 zullen wederom ecocheques of een bruto premie worden verwerkt voor de bedienden uit PC 201.00, naargelang de eerder gemaakte afspraken. De procedure verloopt identiek als in het verleden. Net zoals voordien verzorgen onze diensten de bestelling van uw ecocheques of verwerking van de bruto premie, tenzij andere afspraken werden gemaakt.

Elektronische aangiftes sociale risico’s

Sinds 2016 is het verplicht om bepaalde aangiftes van sociale risico’s (tijdelijke werkloosheid, ziekte, ongeval) op digitale wijze in te dienen. Vanaf 01.07.2019 wordt de lijst met sociale risico’s die elektronisch aangegeven moeten worden uitgebreid. Indien de aangiftes via onze diensten verlopen, zal hiermee rekening worden gehouden en zullen de aangiftes elektronisch ingediend worden.