Weergave Blokken Lijsten

Omschakeling zomeruur naar winteruur

In de nacht van 26 op 27 oktober zetten we om 3 uur de klok 1 uur achteruit en wordt het 2 uur. De werknemers die in ploegen werken en bij de omschakeling van zowel het winter- als het zomeruur in de nacht werken, krijgen telkens loon voor 8 uren. Voor de werknemers die niet in ploegen werken of zij die niet tijdens beide omschakelingen werken, geldt een andere regeling.

Sanctie niet-organiseren sociale verkiezingen

Tussen 11 en 24 mei 2020 vinden de sociale verkiezingen plaats. Dit betekent dat de procedure in december 2019 moet opgestart worden in ondernemingen die gewoonlijk gemiddeld 50 (CPBW) of 100 (CPBW en OR) werknemers tewerkstellen. Een onderneming die door de voorwaarden wordt verplicht om sociale verkiezingen te organiseren, kan hiervan niet afwijken. Werkgevers die dit nalaten, kunnen te allen tijde verplicht worden de procedure op te starten en/of strafsancties oplopen.

PC 112.00 - Ecocheques

Tenzij werd geopteerd voor een gelijkwaardige alternatieve besteding, worden er tezamen met de loonverwerking van de maanden juni en december 2019 wederom ecocheques verwerkt voor de arbeiders uit PC 112.00 t.b.v. € 125,00 per voltijdse arbeider. Behoudens tegenbericht voor 30.11.2019 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor ecocheques mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.      

PC 142.01 – Ecocheques

Tenzij werd geopteerd voor een gelijkwaardige alternatieve besteding, worden er tezamen met de loonverwerking van de maanden juni en december 2019 wederom ecocheques verwerkt voor de arbeiders uit PC 142.01 t.b.v. € 125,00 per voltijdse arbeider. Behoudens tegenbericht voor 30.11.2019 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor ecocheques mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.   

PC 149.02 - Ecocheques

Tenzij werd geopteerd voor een gelijkwaardige alternatieve besteding, worden er tezamen met de loonverwerking van de maanden juni en december 2019 wederom ecocheques verwerkt voor de arbeiders uit PC 149.02 t.b.v. € 125,00 per voltijdse arbeider. Behoudens tegenbericht voor 30.11.2019 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor ecocheques mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.     

PC 220.00 – Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand december 2019 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor de bedienden uit PC 220.00, telkens t.b.v. € 250,00 per voltijdse bediende, tenzij eerder werd geopteerd voor een alternatieve invulling. De procedure verloopt identiek als vorig jaar. Behoudens tegenbericht voor 30.11.2019 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor de ecocheques mogen verder zetten zoals de geldende afspraken in het verleden. 

PC 226.00 - Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand december 2019 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor de bedienden uit PC 226.00 t.b.v. € 250,00 per bediende met volledige prestaties, tenzij werd geopteerd voor een alternatieve invulling. De procedure verloopt identiek als vorig jaar. Net zoals vorig jaar verzorgt Salar de bestelling van uw ecocheques, tenzij andere afspraken werden gemaakt.      

PC 302.00 – Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand december 2019 zullen opnieuw ecocheques worden verwerkt voor de werknemers uit PC 302.00. Alle werknemers (vaste of tijdelijke werknemers, oproepkrachten, …) m.u.v. studenten hebben recht op ecocheques. Voor een voltijdse werknemer met een volledige referteperiode bedraagt het totaalbedrag € 250,00. Behoudens tegenbericht voor 30.11.2019 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor de ecocheques mogen verder zetten zoals de geldende afspraken in het verleden. 

Lees meer

Sociale verkiezingen 2020: Einde referteperiode

Tussen 11 en 24 mei 2020 worden sociale verkiezingen georganiseerd, de procedure start reeds in december. De referteperiode voor de berekening van het gemiddeld aantal werknemers loopt van 1 oktober 2018 tot en met 30 september 2019 en is aldus ten einde. Voor een comité voor preventie en bescherming op het werk is de grens van 50 werknemers bepalend, voor een ondernemingsraad 100.

Lees meer

Feestdagen 2020

Voor de feestdagen in 2020 die vallen op een zondag of een inactiviteitsdag van de onderneming en die collectief verplaatst worden, bent u verplicht voor 15.12.2019 de vervangingsdatum kenbaar te maken in de lokalen van de onderneming. Dit dient te gebeuren door een ondertekend en gedagtekend bericht aan te plakken in de onderneming. Een kopie van dit bericht moet aan het arbeidsreglement worden gehecht en aan de inspectie worden overgemaakt.

Lees meer