Weergave Blokken Lijsten

Wijziging outplacement bij medische overmacht

Vanaf 1 april 2024 moet de werkgever die eenzijdig een einde stelt aan de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht niet langer outplacement aanbieden. Werkgever moet wel een aangifte doen bij het RIZIV en een bijdrage van € 1.800,00 storten aan het Terug Naar Werk-fonds (TNW-fonds).

Lees meer

Klein verlet voor communiefeest

Een werknemer heeft recht om met behoud van loon afwezig te blijven van het werk op de dag van de plechtige communie van één van zijn kinderen. Als de plechtigheid doorgaat op een zondag, feestdag of gewone inactiviteitsdag mag de werknemer afwezig blijven op de activiteitsdag voorafgaand of volgend op de plechtigheid. Indien meerdere kinderen op dezelfde dag hun plechtige communie doen, heeft de werknemer toch slechts recht op één dag klein verlet. Dit is ook mogelijk wanneer het kind deelneemt aan het Feest Vrijzinnige Jeugd.

Lees meer

PC 341.00 – Ecocheques

Tenzij werd geopteerd voor een gelijkwaardige alternatieve besteding worden er tezamen met de loonverwerking van de maand juni 2024 wederom ecocheques verwerkt voor de werknemers uit PC 341.00 t.b.v. € 250,00 per voltijdse werknemer. Behoudens tegenbericht voor 31.05.2024 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor ecocheques mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.

PC 149.04 – Ecocheques

Tenzij werd geopteerd voor een gelijkwaardige alternatieve besteding worden er tezamen met de loonverwerking van de maand juni 2024 wederom ecocheques verwerkt voor de arbeiders uit PC 149.04. Sinds 2018 verloopt dit in 1 schijf van € 250,00 per voltijdse arbeider en niet langer in 2 schijven van € 125,00. Behoudens tegenbericht voor 31.05.2024 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor ecocheques mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.

Gelegenheidsarbeid in land- en tuinbouw uitgebreid

Sinds 01.07.2023 bestaat de speciale regeling om 100 halve dagen gelegenheidsarbeid per jaar te presteren bij ondernemingen actief in de melkveehouderij. Deze maatregelen zijn nu (via KB van 21.03.2024) met terugwerkende kracht vanaf 01.01.2024 tot en met 31.12.2025 uitgebreid en verfijnd. Sinds 01.01.2024 is de mogelijkheid van 100 halve dagen nu uitgebreid voor ondernemingen met als hoofdactiviteit veeteelt of gemengde bedrijf (NACE-code 01.4 of 01.5), voor activiteiten in verband met het fokken van dieren, zoals melkvee, runderen, schapen, paarden en andere dieren. 

Basisveiligheidsopleiding tijdelijke en mobiele werkplaatsen

De basisveiligheidsopleiding die al langer bestaat in de bouwsector, is sinds 15.04.2023 uitgebreid en veralgemeend. Sinds vorig jaar is elke werkgever die op een tijdelijke of mobiele bouwplaats werkzaamheden wil uitvoeren, verplicht om voor de werknemers een basisveiligheidsopleiding te voorzien van minstens 8 uur opleiding. Deze verplichting geldt voortaan ook voor alle werkgevers en de zelfstandigen die zelf een beroepsactiviteit op de bouwplaats uitvoeren. De personen die op 15.04.2023 reeds werkzaam waren op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen hadden 1 jaar de tijd om een basisopleiding te volgen, deze termijn loopt af op 15.04.2024.

Lees meer

Federal Learning Account (FLA)

Werkgevers uit de privé-sector zullen binnenkort verplicht worden om alle formele en informele opleidingen te registreren in een centrale overheidsdatabank (= FLA). Via de FLA wil de overheid een hulptool aanbieden om de registratie voor werkgevers eenvoudiger te maken. De registratieverplichting bestaat al langer, FLA is enkel een hulptool die de overheid aanbiedt aan werkgevers om de registratie van het individueel opleidingsrecht eenvoudiger te maken. De werkgever dient reeds te voldoen aan de nodige registratieverplichting. Aanvankelijk zou registratie verplicht zijn vanaf 01.04.2024, doch er is voorzien in uitstel.

Lees meer

PC 149.02 – Ecocheques

Tenzij werd geopteerd voor een gelijkwaardige alternatieve besteding worden er tezamen met de loonverwerking van de maanden juni en december 2024 wederom ecocheques verwerkt voor de arbeiders uit PC 149.02 t.b.v. € 125,00 per voltijdse arbeider. Behoudens tegenbericht voor 31.05.2024 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor ecocheques mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.

Kandidaten sociale verkiezingen doorgeven

Voor de ondernemingen dewelke in mei 2024 sociale verkiezingen dienen te organiseren, zijn de eventuele kandidatenlijsten ondertussen gekend. Gelieve Salar de namen van uw kandidaten door te geven. Indien er geen kandidaten waren, kan actie ondernomen worden voor de (gedeeltelijke) stopzetting van de procedure. Gelieve Salar te informeren over de situatie in uw onderneming. 

Lees meer

PC 142.01 – Ecocheques

In het verleden werden de ecocheques in 2 schijven van maximum € 125,00 toegekend. Sedert 01.09.2023 is dit gewijzigd en wordt er jaarlijks 1 schijf van € 250,00 toegekend. Tenzij werd gekozen voor een gelijkwaardige alternatieve besteding worden er tezamen met de loonverwerking van de maand juni 2024 ecocheques verwerkt voor de arbeiders uit PC 142.01 t.b.v. € 250,00 per voltijdse arbeider. Behoudens tegenbericht voor 31.05.2024 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor ecocheques mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.