Sector PC302
Weergave Blokken Lijsten

PC 302.00 – subsidie Fonds voor eindejaarspremie

In het B.S. van 30.11.2020 werden diverse eerder aangekondigde steunmaatregelen gepubliceerd, o.a. deze voor de Corona-provisies voor de eindejaarspremie in de horecasector. Deze eenmalige subsidie aan het Fonds is bestemd voor de financiering van het gedeelte van de eindejaarspremie van 2020 dat betrekking heeft op de dagen van tijdelijke werkloosheid die hiervoor gelijkgesteld zijn. Voor die dagen ontbreekt immers initieel de betaling van de bijdrage. De betaling hiervan wordt hierdoor overgedragen aan het Fonds waardoor de werkgever geen actie dient te ondernemen.

PC 302.00 – Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand december 2020 zullen opnieuw ecocheques worden verwerkt voor de werknemers uit PC 302.00. Alle werknemers (vaste of tijdelijke werknemers, oproepkrachten, …) m.u.v. studenten hebben recht op ecocheques. Voor een voltijdse werknemer met een volledige referteperiode bedraagt het totaalbedrag € 250,00. Behoudens tegenbericht voor 30.11.2020 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor de ecocheques mogen verder zetten zoals de geldende afspraken in het verleden.

Lees meer

PC 302.00 – Samenloop betaling facturen

In PC 302.00 (horeca) was er een automatisch betalingsuitstel van RSZ-bijdragen voor het eerste en het tweede kwartaal van 2020. Deze facturen dienen echter ten laatste op 15.12.2020 betaald te worden. Bovendien werd door het Fonds ook een betalingsuitstel toegekend voor de voorschotten van de eindejaarspremie van januari t.e.m. juni 2020. Deze bijdrage dient zo snel mogelijk betaald te worden. Tot slot is het ook mogelijk dat er te weinig voorschot werd betaald voor de eindejaarspremie en hieruit dus nog een hogere afrekening volgt.

Lees meer

PC 302.00 - Eindejaarspremie en tijdelijke werkloosheid

Voor de financiering van de eindejaarspremie in PC 302.00 betalen werkgevers maandelijks een voorschot aan het horecafonds. Dit voorschot bedraagt 12% van het bruto loon (bij arbeiders aan 108%). De dagen van tijdelijke werkloosheid (ook ten gevolge van Corona-overmacht) worden gelijkgesteld voor de berekening van de eindejaarspremie, maar hiervoor zal geen voorschot berekend worden aangezien daar geen bruto loon tegenover staat. Het verschil tussen de voorschotten en de effectieve eindejaarspremie zal de werkgever alsnog dienen te betalen en zal door het fonds aan de werkgever gefactureerd worden.

Lees meer

PC 302.00 – Meldingsplicht afwijking minimum arbeidsduur

Graag herinneren we u eraan dat wanneer u als onderneming gebruik maakt of wenst te maken van de afwijking op de arbeidsduur u hiervan melding moet maken aan de voorzitter van het paritair comité a.d.h.v. het formulier in bijlage. Dit formulier moet u invullen en (bij voorkeur aangetekend) per post verzenden. Als de melding werd gedaan, bedraagt de minimum wekelijkse arbeidsduur bij deeltijdse arbeid 10 u/week in een 5 dagen/week bedraagt (of 12 u/week in een 6 dagen/week). Bovendien geldt dan een minimum tewerkstelling van 2 u/dag (i.p.v. 3 u/dag).

Lees meer

PC 302.00 – Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand december 2019 zullen opnieuw ecocheques worden verwerkt voor de werknemers uit PC 302.00. Alle werknemers (vaste of tijdelijke werknemers, oproepkrachten, …) m.u.v. studenten hebben recht op ecocheques. Voor een voltijdse werknemer met een volledige referteperiode bedraagt het totaalbedrag € 250,00. Behoudens tegenbericht voor 30.11.2019 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor de ecocheques mogen verder zetten zoals de geldende afspraken in het verleden. 

Lees meer

PC 302.00 – Meldingsplicht afwijking minimum arbeidsduur

Graag herinneren we u eraan dat wanneer u als onderneming gebruik maakt of wenst te maken van de afwijking op de arbeidsduur u hiervan melding moet maken aan de voorzitter van het paritair comité a.d.h.v. het formulier in bijlage. Dit formulier moet u invullen en (bij voorkeur aangetekend) per post verzenden. Als de melding werd gedaan, bedraagt de minimum wekelijkse arbeidsduur bij deeltijdse arbeid 10 u/week in een 5 dagen/week bedraagt (of 12 u/week in een 6 dagen/week). Bovendien geldt dan een minimum tewerkstelling van 2 u/dag (i.p.v. 3 u/dag).

Lees meer

PC 302.00 – Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand december 2018 zullen opnieuw ecocheques worden verwerkt voor de werknemers uit PC 302.00. Alle werknemers (vaste of tijdelijke werknemers, oproepkrachten, …) m.u.v. studenten hebben recht op ecocheques. Voor een voltijdse werknemer met een volledige referteperiode bedraagt het totaalbedrag € 250,00. Behoudens tegenbericht voor 30.11.2018 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor de ecocheques mogen verder zetten zoals de geldende afspraken in het verleden. 

Lees meer

PC 302.00 – Meldingsplicht afwijking minimum arbeidsduur

Wanneer u als onderneming gebruik maakt of wenst te maken van de afwijking op de arbeidsduur, moet u hiervan melding maken aan de voorzitter van het paritair comité a.h.v. het formulier in bijlage. Dit formulier moet u invullen en (bij voorkeur aangetekend) per post verzenden. Als de melding werd gedaan, bedraagt de minimum wekelijkse arbeidsduur bij deeltijdse arbeid 10 u/week in een 5 dagen/week bedraagt (of 12 u/week in een 6 dagen/week). Bovendien geldt dan een minimum tewerkstelling van 2 u/dag (i.p.v. 3 u/dag).

Lees meer

PC 302.00 – Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand december 2017 zullen opnieuw ecocheques worden verwerkt voor de werknemers uit PC 302.00. Alle werknemers (vaste of tijdelijke werknemers, oproepkrachten, …) m.u.v. studenten hebben recht op ecocheques. Voor een voltijdse werknemer met een volledige referteperiode bedraagt het totaalbedrag € 250,00. Behoudens tegenbericht voor 28.11.2017 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor de ecocheques mogen verder zetten zoals de geldende afspraken in het verleden.