Sector PC200
Weergave Blokken Lijsten

PC 200.00 - Jaarlijkse premie

Met de loonverwerking van de maand juni 2021 zal wederom de verplichte sectorpremie worden verwerkt voor de bedienden uit PC 200.00 t.b.v. € 267,64 per voltijdse werknemer, tenzij andere afspraken werden gemaakt. Behoudens tegenbericht voor 31.05.2021 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor deze bruto premie mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.

PC 200.00 - Ecocheques

Tenzij werd geopteerd voor een gelijkwaardige alternatieve besteding, worden er tezamen met de loonverwerking van de maand juni 2021 wederom ecocheques verwerkt voor de bedienden uit PC 200.00 t.b.v. € 250,00 per voltijdse bediende. Behoudens tegenbericht voor 31.05.2021 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor ecocheques mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.

PC 200.00 – tijdelijke bruto jaarpremie

Het sectorakkoord 2019-2020 van PC 200.00 voorzag in een gelijkschakeling in het aanvullend pensioen van de arbeiders en bedienden. Om die reden kregen diverse bedienden van PC 200.00 in december 2019 een tijdelijke bruto jaarpremie. Hierover werd vorig jaar gecommuniceerd. Eind 2020 wordt deze tijdelijke bruto jaarpremie t.b.v. 15,31% op het bruto loon van november opnieuw verwerkt voor deze bedienden (in dienst 31.08.2019). In het sectorakkoord 2021-2022 wordt de situatie qua aanvullend pensioen opnieuw geëvalueerd.

Lees meer

PC 200.00 – Fietsvergoeding verplicht vanaf 01.07.2020

Vanaf 01.07.2020 is de werkgever in PC 200.00 verplicht een fietsvergoeding van 0,10 €/km met een maximum van 4,00 €/dag toe te kennen aan werknemers die zich met de fiets naar het werk verplaatsen. Dit komt neer op een maximum van 40 werkelijk afgelegde km/dag. Voordeligere regelingen die reeds op ondernemingsniveau worden toegepast, blijven bestaan. Indien er werknemers zijn die zich met de fiets naar het werk verplaatsen en waarvoor nu nog geen of een minder voordelige vergoeding wordt toegekend, dient u dit aan onze diensten te melden.

Lees meer

PC 200.00 - Jaarlijkse premie

Met de loonverwerking van de maand juni 2020 zal wederom de verplichte sectorpremie worden verwerkt voor de bedienden uit PC 200.00 t.b.v. € 265,12 per voltijdse werknemer, tenzij andere afspraken werden gemaakt. Behoudens tegenbericht voor 31.05.2020 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor deze bruto premie mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.

PC 200.00 - Ecocheques

Tenzij werd geopteerd voor een gelijkwaardige alternatieve besteding, worden er tezamen met de loonverwerking van de maand juni 2020 wederom ecocheques verwerkt voor de bedienden uit PC 200.00 t.b.v. € 250,00 per voltijdse bediende. Behoudens tegenbericht voor 31.05.2020 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor ecocheques mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.

PC 200.00 – sectorakkoord 2019-2020 aanvullend pensioen

Begin juli werd in PC 200.00 het sectorakkoord gesloten voor 2019-2020. De nadruk in dit akkoord ligt op de gelijkschakeling voor het aanvullend pensioen/groepsverzekering van de arbeiders en bedienden. De actuele situatie binnen de onderneming is bepalend voor eventuele verhogingen (reële lonen, bruto premie, …) in de nabije toekomst. Gelieve aan onze diensten door te geven wat momenteel is voorzien voor het aanvullend pensioen voor de bedienden van PC 200.00.

Lees meer

PC 200.00 - Jaarlijkse premie

Met de loonverwerking van de maand juni 2019 zal wederom de verplichte sectorpremie worden verwerkt voor de bedienden uit PC 200.00 t.b.v. € 263,02 per voltijdse werknemer, tenzij andere afspraken werden gemaakt. Behoudens tegenbericht voor 31.05.2019 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor deze bruto premie mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.

PC 200.00 - Ecocheques

Tenzij werd geopteerd voor een gelijkwaardige alternatieve besteding, worden er tezamen met de loonverwerking van de maand juni 2019 wederom ecocheques verwerkt voor de bedienden uit PC 200.00 t.b.v. € 250,00 per voltijdse bediende. Behoudens tegenbericht voor 31.05.2019 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor ecocheques mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.

PC 200.00 - Jaarlijkse premie

Met de loonverwerking van de maand juni 2018 zal wederom de verplichte sectorpremie worden verwerkt voor de bedienden uit PC 200.00 t.b.v. € 257,46 per voltijdse werknemer, tenzij andere afspraken werden gemaakt. Behoudens tegenbericht voor 31.05.2018 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor deze bruto premie mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.