Sector PC320
Weergave Blokken Lijsten

PC 320.00 - Gelegenheidsarbeid vanaf 01.04.2019

Met ingang van 01.04.2019 is gelegenheidsarbeid mogelijk in PC 320.00 voor de uitvoering van verschillende taken. De werknemer kan gelegenheidsarbeid verrichten bij eenzelfde werkgever t.b.v. maximum 200 dagen en 800 uren per jaar. Voorafgaandelijk dient er een raamovereenkomst gesloten te worden tussen beide partijen en dient de werkgever per prestatie een Dimona-aangifte te doen met opgave van het begin- en einduur.

PC 320.00 – Afschaffing ecocheques

Reeds verschillende jaren werden er met de loonverwerking van de maand oktober ecocheques verwerkt voor de werknemers uit PC 320.00. Deze regelgeving is niet langer van toepassing omdat er een cao werd afgesloten over de invoering van een aanvullend pensioen ter compensatie hiervan. De werknemers van PC 320.00 zullen aldus geen ecocheques meer ontvangen.  

PC 320.00 – Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand oktober 2016 zullen ecocheques worden verwerkt voor de werknemers uit PC 320.00 ten belope van € 250,00 per voltijdse werknemer. De procedure verloopt identiek als vorig jaar. Net zoals de voorgaande jaren verzorgt SALAR de bestelling van uw ecocheques, tenzij andere afspraken werden gemaakt.

PC 320.00 – Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand oktober 2015 zullen ecocheques worden verwerkt voor de werknemers uit PC 320.00 ten belope van € 250,00 per voltijdse werknemer. De procedure verloopt identiek als vorig jaar. Net zoals de voorgaande jaren verzorgt SALAR de bestelling van uw ecocheques, tenzij andere afspraken werden gemaakt.