Wijzigingen flexi-jobs 01.07.2024

Bepaalde sectoren hebben ervoor gekozen vanaf 01.07.2024 het gebruik van flexi-jobs te beperken (gedeeltelijke opt-out) of in te voeren (opt-in). In PC 320.00 kunnen flexi-jobs vanaf 01.07.2024 enkel nog voor functies waarvoor ook een EXT mogelijk is. In PC 331 (afdeling kinderopvang) worden flexi-jobs vanaf 01.07.2024 beperkt tot maximum 20% van het totale arbeidsvolume op jaarbasis. In PC 139.00 geldt vanaf 01.07.2024 een opt-in. In PC 132.00 werd de vraag tot opt-out ingediend via cao, maar wegens het ontbreken van een KB treedt deze cao momenteel nog niet in werking. In PC 132.00 blijven flexi’s momenteel bijgevolg nog wel mogelijk. 

In bijlage de nota met de huidige stand van zaken. Deze nota wordt aangepast a.d.h.v. de nieuwe ontwikkelingen.