Sector PC145.04
Weergave Blokken Lijsten

PC 145.00 - Ecocheques/premie

Eind 2020 dienen wederom ecocheques te worden toegekend aan de arbeiders uit PC 145.00. Wanneer het totale bedrag aan ecocheques lager dan € 10,00 is, wordt een bruto premie berekend. De procedure van de ecocheques verloopt identiek als vorig jaar. Net zoals vorig jaar verloopt de volledige verwerking, levering en betaling via het Fonds. Gelieve de lijsten vanuit het Fonds betreffende deze ecocheques en bruto premie aan onze diensten te bezorgen zodat wij deze bedragen kunnen opnemen op de loonstrook/individuele rekening.    

PC 145.04 – Toeslag zaterdagarbeid

In PC 145.04 werd een toeslag van 50% ingevoerd voor werken op zaterdag. Zaterdagarbeid is enkel toestaan in uitzonderlijke omstandigheden, nl. om de veiligheid van de werknemers te garanderen, om werken uit te voeren die enkel op zaterdag mogelijk zijn, of omwille van richtlijnen opgelegd door een publieke overheid. Bovendien moet hiervoor eerst een gemotiveerd dossier ingediend en goedgekeurd worden door de voorzitter van het paritair comité alvorens dit te kunnen invoeren.   

PC 145.00 – Forfaitaire premie

Sedert 2016 is er binnen PC 145.00 de verplichting om een jaarlijkse premie toe te kennen tezamen met de lonen van de maand juli. Het maximumbedrag van de premie voor een voltijdse arbeider bedraagt bruto € 59,48. In de referteperiode (01.07 – 30.06) wordt rekening gehouden met de tewerkstellingsbreuk en de periode dat de werknemer in dienst is geweest in de onderneming.

Tewerkstelling van tijdelijk werklozen in een vitale sector

Voor de periode 01.04.2020 tot en met 31.05.2020 mogen werknemers die op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht werden geplaatst op de dagen dat zij tijdelijk werkloos zijn, werken bij een werkgever in de ‘vitale sector’. Deze werknemers behouden tijdens die periode van de tewerkstelling 75% van zijn uitkeringen als tijdelijk werkloze. Voor werklozen met bedrijfstoeslag wordt eenzelfde regeling ingevoerd. Alleen kunnen zij ook tijdelijk aan het werk gaan bij hun vroegere werkgever uit de vitale sector, met behoud van de aanvullende vergoeding.

Lees meer

PC 145.00 – Ecocheques/premie

Eind 2019 dienen wederom ecocheques te worden toegekend aan de arbeiders uit PC 145.00. Wanneer het totale bedrag aan ecocheques lager dan € 10,00 is, wordt een bruto premie berekend. De procedure van de ecocheques verloopt identiek als vorig jaar. Net zoals vorig jaar verloopt de volledige verwerking, levering en betaling via het Fonds. Gelieve de lijsten vanuit het Fonds betreffende deze ecocheques en bruto premie aan onze diensten te bezorgen zodat wij deze bedragen kunnen opnemen op de loonstrook/individuele rekening.

PC 145.00 – Forfaitaire premie

Sedert 2016 is er binnen PC 145.00 de verplichting om een jaarlijkse premie toe te kennen tezamen met de lonen van de maand juli. Het maximumbedrag van de premie voor een voltijdse arbeider bedraagt bruto € 58,32. In de referteperiode (01.07 – 30.06) wordt rekening gehouden met de tewerkstellingsbreuk en de periode dat de werknemer in dienst is geweest in de onderneming.

PC 145.00 – Ecocheques/premie

Eind 2018 dienen wederom ecocheques te worden toegekend aan de arbeiders uit PC 145.00. Wanneer het totale bedrag aan ecocheques lager dan € 10,00 is, wordt een bruto premie berekend. De procedure van de ecocheques verloopt identiek als vorig jaar. Net zoals vorig jaar verloopt de volledige verwerking, levering en betaling via het Fonds. Gelieve de lijsten vanuit het Fonds betreffende deze ecocheques en bruto premie aan onze diensten te bezorgen zodat wij deze bedragen kunnen opnemen op de loonstrook/individuele rekening.

PC 145.00 – Forfaitaire premie

Sedert 2016 is er binnen PC 145.00 de verplichting om een jaarlijkse premie toe te kennen tezamen met de lonen van de maand juli. Het maximumbedrag van de premie voor een voltijdse arbeider bedraagt bruto € 57,12. In de referteperiode (01.07 – 30.06) wordt rekening gehouden met de tewerkstellingsbreuk en de periode dat de werknemer in dienst is geweest in de onderneming.

PC 145.00 – Ecocheques/premie

Eind 2017 dienen wederom ecocheques te worden toegekend aan de arbeiders uit PC 145.00. Voor werknemers die minder dan 30 gepresteerde dagen hebben, wordt vanaf 2017 een bruto premie berekend. De procedure van de ecocheques verloopt identiek als vorig jaar. Net zoals vorig jaar verloopt de volledige verwerking, levering en betaling via het Fonds. Gelieve de lijsten vanuit het Fonds betreffende deze ecocheques en bruto premie aan onze diensten te bezorgen zodat wij deze bedragen kunnen opnemen op de loonstrook/individuele rekening.

PC 145.00 - Ecocheques

Eind 2016 dienen wederom ecocheques te worden toegekend aan de arbeiders uit PC 145.00. De procedure verloopt identiek als vorig jaar. Net zoals vorig jaar verloopt de volledige verwerking, levering en betaling via het Fonds. Gelieve de lijsten vanuit het Fonds aan onze diensten te bezorgen zodat wij deze bedragen kunnen opnemen op de loonstrook/individuele rekening.