Sector PC313
Weergave Blokken Lijsten

PC 313.00 - Jaarlijkse premie

Sedert 2016 bestaat op sectorniveau een jaarlijkse bruto premie t.b.v. € 250,00 per voltijdse werknemer. Deze bruto premie werd vanaf 2018 verhoogd met € 352,00. Vanaf 2020 wordt deze nogmaals verhoogd met € 210,00 waardoor deze in totaliteit € 812,00 bedraagt. De helft van deze premie wordt toegekend met de loonverwerking van juli, de andere helft met deze van december. Voor deeltijdse werknemers of werknemers die niet de gehele referteperiode gewerkt hebben, wordt dit bedrag pro rata aangepast.

Lees meer

PC 313.00 - éénmalige bruto premie

Er werd binnen de sector beslist om uiterlijk 31.12.2019 een éénmalige bruto premie toe te kennen. Voor voltijdse arbeiders zal deze € 70,00 bedragen. Voor deeltijdse werknemers en werknemer met een onvolledige referteperiode gelden dezelfde modaliteiten zoals bij de andere sectorpremies. Deze premie zal verwerkt worden met de lonen van december 2019.

PC 313.00 - Jaarlijkse premie

Sedert 2016 bestaat op sectorniveau een jaarlijkse bruto premie t.b.v. € 250,00 per voltijdse werknemer. Deze bruto premie werd vanaf 2018 verhoogd met € 352,00 waardoor deze bruto premie in totaliteit € 602,00 bedraagt. De helft van deze premie wordt toegekend met de loonverwerking van juli, de andere helft met deze van december. Voor deeltijdse werknemers of werknemers die niet de gehele referteperiode gewerkt hebben, wordt dit bedrag pro rata aangepast.

Lees meer

PC 313.00 - Jaarlijkse premie

Sedert 2016 bestaat op sectorniveau een jaarlijkse bruto premie t.b.v. € 250,00 per voltijdse werknemer. Deze bruto premie wordt vanaf 2018 verhoogd met € 352,00 waardoor deze bruto premie in totaliteit € 602,00 bedraagt. De helft van deze premie wordt toegekend met de loonverwerking van juli, de andere helft met deze van december. Voor deeltijdse werknemers of werknemers die niet de gehele referteperiode gewerkt hebben, wordt dit bedrag pro rata aangepast.

PC 313.00 – Jaarlijkse premie

Sedert 2016 werd op sectorniveau een nieuwe jaarlijkse premie ingevoerd. Een voltijdse werknemer heeft recht op een jaarlijkse bruto premie van € 250,00. De helft van deze premie wordt toegekend op 1 juli, de andere helft op 31 december. Voor deeltijdse werknemers of werknemers die niet de gehele referteperiode hebben gewerkt, wordt dit bedrag pro rata aangepast.

Lees meer

PC 313.00 – Jaarlijkse premie vanaf 2016

Door het sectorakkoord 2015-2016 van PC 313.00 wordt vanaf 2016 een nieuwe jaarlijkse premie ingevoerd. Een voltijdse werknemer heeft recht op een jaarlijkse bruto premie van € 250,00. De helft van deze premie wordt toegekend op 1 juli, de andere helft op 31 december. Voor deeltijdse weknemers of werknemers die niet de gehele referteperiode hebben gewerkt, wordt dit bedrag pro rata aangepast.

Lees meer