PC 313.00 - Jaarlijkse premie

In PC 313.00 worden op jaarbasis drie premies voorzien voor een totaalbedrag van € 852,94 bruto. De helft van deze premie wordt toegekend met de loonverwerking van juli, de andere helft met deze van december. Voor deeltijdse werknemers die niet de gehele referteperiode gewerkt hebben, wordt dit bedrag pro rata aangepast.

Werknemers verbonden door een arbeidsovereenkomst voor studenten hebben geen recht op deze premie. De werkgever kan deze bruto premie via een bedrijfsakkoord omzetten naar een nieuw evenwaardig voordeel. Behoudens tegenbericht voor 30.06.2024 gaan wij ervan uit dat wij de regeling mogen verder zetten conform de gemaakte afspraken in het verleden.