Sector PC100
Weergave Blokken Lijsten

PC 100.00 - Jaarlijkse premie december

Met de loonverwerking van december 2020 zal er wederom de jaarlijkse premie verwerkt worden. De jaarlijkse premie bedraagt voor een voltijdse werknemer met een volledige referteperiode 31 x het basisuurloon van 1 december van het betrokken jaar. Ingeval andere afspraken gelden binnen de onderneming, houden wij hier rekening mee.

PC 100.00 - Fietsvergoeding verplicht vanaf 01.07.2020

Vanaf 01.07.2020 is de werkgever in PC 100.00 verplicht een fietsvergoeding van 0,10 €/km met een maximum van 4,00 €/dag toe te kennen aan werknemers die zich met de fiets naar het werk verplaatsen. Dit komt neer op een maximum van 40 werkelijk afgelegde km/dag. Voordeligere regelingen die reeds op ondernemingsniveau worden toegepast, blijven bestaan. Indien er werknemers zijn die zich met de fiets naar het werk verplaatsen en waarvoor nu nog geen of een minder voordelige vergoeding wordt toegekend, dient u dit aan onze diensten te melden.

Lees meer

PC 100.00 – Jaarlijkse premie december

Met de loonverwerking van december 2019 zal er wederom de jaarlijkse premie verwerkt worden. De jaarlijkse premie bedraagt voor een voltijdse werknemer met een volledige referteperiode 31 x het basisuurloon van 1 december van het betrokken jaar. Ingeval andere afspraken gelden binnen de onderneming, houden wij hier rekening mee.

PC 100.00 – Jaarlijkse premie december

In december 2016 wordt (n.a.v. het sectorakkoord 2015-2016) voor de eerste maal een jaarlijkse premie toegekend aan de arbeiders van PC 100.00. Deze premie bedraagt 11 x het basisuurloon in voege op 1 december van het beschouwde jaar. Om recht te hebben op de premie dienen een aantal toekenningsvoorwaarden voldaan te zijn (bv. 6 maanden anciënniteit in de onderneming). Deze jaarlijkse premie is niet van toepassing indien op jaarbasis gelijkwaardige verhogingen van het loon en/of andere (nieuwe of verhoogde) voordelen op ondernemingsniveau worden toegekend.

PC 100.00 – Jaarlijkse premie vanaf 2016

Door het sectorakkoord 2015-2016 van PC 100.00 wordt vanaf 2016 een nieuwe jaarlijkse premie ingevoerd. Deze premie bedraagt 11 x het basisuurloon in voege op 1 december van het beschouwde jaar en dient telkens in december toegekend te worden. Er zijn een aantal toekenningsvoorwaarden (o.a. anciënniteit van minstens 6 maanden in de onderneming) die voldaan moeten zijn. Arbeiders die de onderneming verlaten voor de datum van betaling van deze premie hebben pro rata recht op deze premie indien zij voldoen aan de toekenningsvoorwaarden.

Lees meer