Sector PC220
Weergave Blokken Lijsten

PC 220.00 - Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand december 2020 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor de bedienden uit PC 220.00, telkens t.b.v. € 250,00 per voltijdse bediende, tenzij eerder werd geopteerd voor een alternatieve invulling. De procedure verloopt identiek als vorig jaar. Behoudens tegenbericht voor 30.11.2020 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor de ecocheques mogen verder zetten zoals de geldende afspraken in het verleden.

PC 220.00 – Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand december 2019 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor de bedienden uit PC 220.00, telkens t.b.v. € 250,00 per voltijdse bediende, tenzij eerder werd geopteerd voor een alternatieve invulling. De procedure verloopt identiek als vorig jaar. Behoudens tegenbericht voor 30.11.2019 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor de ecocheques mogen verder zetten zoals de geldende afspraken in het verleden. 

PC 220.00 – Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand december 2018 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor de bedienden uit PC 220.00, telkens t.b.v. € 250,00 per voltijdse bediende, tenzij eerder werd geopteerd voor een alternatieve invulling. De procedure verloopt identiek als vorig jaar. Behoudens tegenbericht voor 30.11.2018 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor de ecocheques mogen verder zetten zoals de geldende afspraken in het verleden.

PC 220.00 – Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand december 2017 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor de bedienden uit PC 220.00, telkens t.b.v. € 250,00 per voltijdse bediende, tenzij eerder werd geopteerd voor een alternatieve invulling. De procedure verloopt identiek als vorig jaar. Behoudens tegenbericht voor 30.11.2017 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor de ecocheques mogen verder zetten zoals de geldende afspraken in het verleden.

PC 220.00 – Eindeloopbaandagen

Sedert 01.07.2015 bestaat er een recht op eindeloopbaandagen voor bedienden van PC 220.00. De voorwaarden worden versoepeld vanaf 01.07.2017. Bedienden met 10 jaar anciënniteit bij de huidige werkgever hebben recht op 5 eindeloopbaandagen per kalenderjaar van zodra zij de leeftijd van 60 jaar bereikt hebben. De sectorale anciënniteitsdag die de werknemer ontvangt na 20 jaar anciënniteit in de onderneming moet aangerekend worden op de eindeloopbaandagen. De loopbaanvoorwaarde van 35 jaar is aldus niet langer van toepassing sedert 01.07.2017.

Lees meer

PC 220.00 – loonsverhoging

Het protocolakkoord 2017-2018 voorziet een verhoging van de bruto lonen met 0,9% per 01.07.2017. Door middel van het sluiten van een ondernemingscao voor 30.06.2017 kan voor een alternatieve verhoging gekozen worden. Behoudens tegenbericht voor 30.06.2017 gaan wij ervan uit dat er geen alternatieve invulling gebeurde.

PC 220.00 – Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand december 2016 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor de bedienden uit PC 220.00, telkens t.b.v. € 250,00 per voltijdse bediende, tenzij eerder werd geopteerd voor een alternatieve invulling. De procedure verloopt identiek als vorig jaar. Behoudens tegenbericht voor 30.11.2016 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor de ecocheques mogen verder zetten zoals de geldende afspraken in het verleden.

PC 220.00 – Ecocheques of alternatieve invulling

Met de loonverwerking van de maand december 2015 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor de bedienden uit PC 220.00, telkens t.b.v. € 250,00 per voltijdse bediende, tenzij eerder werd geopteerd voor een alternatieve invulling. De procedure verloopt identiek als vorig jaar. Behoudens tegenbericht voor 30.11.2015 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor de ecocheques mogen verder zetten zoals de geldende afspraken in het verleden.

PC 220.00 – Eindeloopbaandagen

Sedert 01.07.2015 hebben bedienden van PC 220.00 met een loopbaan van 35 jaar en 10 jaar anciënniteit bij de huidige werkgever recht op 3 eindeloopbaandagen per kalenderjaar van zodra zij de leeftijd van 60 jaar bereikt hebben. De sectorale anciënniteitsdag die de werknemer ontvangt na 20 jaar anciënniteit in de onderneming moet aangerekend worden op de eindeloopbaandagen. Het bewijs dat de loopbaanvoorwaarde van 35 jaar vervuld is, dient de werknemer te leveren via een pensioenattest van de RVP of een ander gelijkwaardig attest.

PC 220.00 – Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand december 2014 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor de bedienden uit PC 220.00, telkens t.b.v. € 250,00 per voltijdse bediende, tenzij eerder werd geopteerd voor een alternatieve invulling. De procedure verloopt identiek als vorig jaar. Net zoals vorig jaar verzorgt Salar de bestelling van uw ecocheques, tenzij andere afspraken werden gemaakt.