Sector PC149.04
Weergave Blokken Lijsten

PC 149.04 - Ecocheques

Tenzij werd geopteerd voor een gelijkwaardige alternatieve besteding worden er tezamen met de loonverwerking van de maand juni 2021 wederom ecocheques verwerkt voor de arbeiders uit PC 149.04. Sinds 2018 verloopt dit in 1 schijf van € 250,00 per voltijdse arbeider en niet langer in 2 schijven van € 125,00. Behoudens tegenbericht voor 31.05.2021 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor ecocheques mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.

PC 149.04 - Ecocheques

Tenzij werd geopteerd voor een gelijkwaardige alternatieve besteding, worden er tezamen met de loonverwerking van de maand juni 2020 wederom ecocheques verwerkt voor de arbeiders uit PC 149.04. Sinds 2018 verloopt dit in 1 schijf van € 250,00 per voltijdse arbeider en niet langer in 2 schijven van € 125,00. Behoudens tegenbericht voor 31.05.2020 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor ecocheques mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.

PC 149.04 - Ecocheques

Tenzij werd geopteerd voor een gelijkwaardige alternatieve besteding, worden er tezamen met de loonverwerking van de maand juni 2019 wederom ecocheques verwerkt voor de arbeiders uit PC 149.04. Sinds vorig jaar verloopt dit in 1 schijf van € 250,00 per voltijdse arbeider en niet langer in 2 schijven van € 125,00. Behoudens tegenbericht voor 31.05.2019 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor ecocheques mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.

PC 149.04 – Ecocheques

Tenzij werd geopteerd voor een gelijkwaardige alternatieve besteding, worden er tezamen met de loonverwerking van de maand juni 2018 wederom ecocheques verwerkt voor de arbeiders uit PC 149.04. Een belangrijk verschil met voorgaande jaren is dat dit in 1 schijf van € 250,00 per voltijdse arbeider wordt verwerkt en niet langer in 2 schijven van € 125,00. De werkwijze blijft identiek. Behoudens tegenbericht voor 31.05.2018 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor ecocheques mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.

PC 149.04 – anciënniteitsverlof / eindeloopbaandagen

Met ingang van 01.01.2018 wijzigt de reglementering betreffende het anciënniteitsverlof en eindeloopbaandagen. De algemene bepalingen blijven ongewijzigd, maar voor deeltijdse arbeiders wordt dit recht voortaan toegekend in verhouding tot het arbeidsstelsel op het ogenblik van opname van het verlof.

Lees meer

PC 149.04 - Ecocheques

Tenzij werd geopteerd voor een gelijkwaardige alternatieve besteding, worden er met de loonverwerking van december 2017 wederom ecocheques verwerkt voor de arbeiders uit PC 149.04 t.b.v. € 125,00 per voltijdse arbeider. Behoudens tegenbericht voor 30.11.2017 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor ecocheques mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden. Vanaf 2018 worden de ecocheques niet langer in 2 jaarlijkse schijven verwerkt, maar worden deze samengevoegd tot 1 schijf van € 250,00 per voltijdse arbeider en dat samen met de lonen van juni.

PC 149.04 – Ecocheques

Tenzij werd geopteerd voor een gelijkwaardige alternatieve besteding, worden er tezamen met de loonverwerking van de maanden juni en december 2017 wederom ecocheques verwerkt voor de arbeiders uit PC 149.04 t.b.v. € 125,00 per voltijdse arbeider. Behoudens tegenbericht voor 31.05.2017 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor ecocheques mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.

PC 149.04 – Ecocheques

Tenzij via ondernemings-cao wordt geopteerd voor een gelijkwaardige alternatieve besteding, worden er tezamen met de loonverwerking van de maand december wederom ecocheques verwerkt voor arbeiders uit PC 149.04 t.b.v. € 125,00 per voltijdse arbeider. Behoudens tegenbericht voor 30.11.2016 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor de ecocheques mogen verder zetten zoals de geldende afspraken in het verleden.

PC 149.04 – Ecocheques of alternatieve invulling

Tenzij via ondernemings-cao wordt geopteerd voor een gelijkwaardige alternatieve besteding, worden er tezamen met de loonverwerking van de maanden juni en december 2016 wederom ecocheques verwerkt voor arbeiders uit PC 149.04 t.b.v. € 125,00 per voltijdse arbeider. Behoudens tegenbericht voor 31.05.2016 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor de ecocheques mogen verder zetten zoals de geldende afspraken in het verleden.

PC 149.04 - Eindeloopbaandagen

Met ingang van 01.01.2016 wijzigde het systeem van eindeloopbaandagen in PC 149.04. Vanaf het kalenderjaar waarin de arbeider de leeftijd van 50 jaar bereikt, heeft deze voortaan recht op 1 bijkomende verlofdag per jaar. Vanaf het kalenderjaar waarin de arbeider de leeftijd van 55 jaar bereikt, worden dit 2 bijkomende verlofdagen per jaar. Deze dagen zijn te betalen door de werkgever. Ondernemingen die reeds over eenzelfde of hoger aantal extralegale vakantiedagen beschikken, kunnen van deze regel afwijken door een cao op ondernemingsvlak te sluiten.