Sector PC341
Weergave Blokken Lijsten

PC 341.00 - Ecocheques

Tenzij werd geopteerd voor een gelijkwaardige alternatieve besteding worden er tezamen met de loonverwerking van de maand juni 2021 wederom ecocheques verwerkt voor de werknemers uit PC 341.00 t.b.v. € 250,00 per voltijdse werknemer. Behoudens tegenbericht voor 31.05.2021 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor ecocheques mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.

PC 341.00 - Ecocheques

Tenzij werd geopteerd voor een gelijkwaardige alternatieve besteding, worden er tezamen met de loonverwerking van de maand juni 2020 wederom ecocheques verwerkt voor de werknemers uit PC 341.00 t.b.v. € 250,00 per voltijdse werknemer. Behoudens tegenbericht voor 31.05.2020 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor ecocheques mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.

PC 341.00 - Ecocheques

Tenzij werd geopteerd voor een gelijkwaardige alternatieve besteding, worden er tezamen met de loonverwerking van de maand juni 2019 wederom ecocheques verwerkt voor de werknemers uit PC 341.00 t.b.v. € 250,00 per voltijdse werknemer. Behoudens tegenbericht voor 31.05.2019 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor ecocheques mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.

PC 341.00 - Ecocheques

Tenzij werd geopteerd voor een gelijkwaardige alternatieve besteding, worden er tezamen met de loonverwerking van de maand juni 2018 wederom ecocheques verwerkt voor de werknemers uit PC 341.00 t.b.v. € 250,00 per voltijdse werknemer. Behoudens tegenbericht voor 31.05.2018 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor ecocheques mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.

PC 341.00 – Ecocheques

Tenzij werd geopteerd voor een gelijkwaardige alternatieve besteding, worden er tezamen met de loonverwerking van de maand juni 2017 wederom ecocheques verwerkt voor de werknemers uit PC 341.00 t.b.v. € 250,00 per voltijdse werknemer. Behoudens tegenbericht voor 31.05.2017 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor ecocheques mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.

PC 341.00 – wijziging arbeidsduur vanaf 01.01.2017

In PC 341.00 bedraagt de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur op jaarbasis momenteel 37u45/week (of 38u/week met 1,5 ADV-dagen). Vanaf 01.01.2017 wijzigt deze naar 37u30/week (of 38u/week met 3 ADV-dagen).

PC 341.00 – Ecocheques

Vanaf 2016 moeten er jaarlijks ecocheques worden toegekend aan de werknemers met een waarde van maximum € 250,00. Het bedrag van € 250,00 is van toepassing op werknemers die tijdens de volledige referteperiode (01.06 – 31.05) voltijds in dienst waren. Deeltijdse werknemers of werknemers met een onvolledige referteperiode hebben recht op een lager bedrag. Omzetting naar een gelijkwaardig alternatief is mogelijk voor 01.04.2016.

Lees meer