Sector PC127
Weergave Blokken Lijsten

PC 127.00 - Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand juli 2020 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor de werknemers uit PC 127.00. De procedure verloopt identiek als de voorbije jaren. Behoudens tegenbericht voor 30.06.2020 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor ecocheques mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.

PC 127.00 - Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand juli 2019 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor de werknemers uit PC 127.00. De procedure verloopt identiek als de voorbije jaren. Behoudens tegenbericht voor 30.06.2019 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor ecocheques mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.

PC 127.00 - Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand juli 2018 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor de werknemers uit PC 127.00. De procedure verloopt identiek als de voorbije jaren. Behoudens tegenbericht voor 30.06.2018 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor ecocheques mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.

PC 127.00 – Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand juli 2017 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor de werknemers uit PC 127.00. De procedure verloopt identiek als de voorbije jaren. Behoudens tegenbericht voor 30.06.2017 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor ecocheques mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.

PC 127.00 - Ecocheques

Vanaf 2016 moeten er jaarlijks ecocheques met een waarde van maximum € 250,00 worden toegekend aan de arbeiders in PC 127.00. Het bedrag van € 250,00 is van toepassing op arbeiders die tijdens de volledige referteperiode (01.07 – 30.06) voltijds in dienst waren.

Hospitalisatieverzekering PC 127.00: Informatieplicht

Sedert 01.07.2009 is een sectorale hospitalisatieverzerking ingevoerd voor de arbeiders die ressorteren onder PC 127.00. De aansluiting van de werknemers gebeurt automatisch, maar de onderneming heeft 2 informatieverplichtingen opzichtens de werknemers.

Lees meer