Sector PC215
Weergave Blokken Lijsten

PC 215.00 – Tussenkomst woon-werkverkeer eigen vervoer

In PC 215.00 hebben niet alle werknemers die met eigen vervoer naar de onderneming komen, recht op een algemene tussenkomst in de kost van het woon-werkverkeer. Het jaarlijkse bruto loon is hiervoor mede bepalend. Eens een bepaalde grens overschreden, is er geen algemene tussenkomst verplicht. Vanaf 01.01.2018 wordt deze jaarlijkse bruto grens opgetrokken tot € 36.300,00 (voordien € 33.000,00). Wij kijken dit na en voeren eventuele aanpassingen door. Het dagforfait van € 0,2479 blijft ongewijzigd.

PC 215.00 – Hospitalisatieverzekering

Vanaf 01.07.2015 genieten de bedienden uit PC 215.00 van een sectorale hospitalisatieverzekering, afgesloten met AG Insurance. Alle bedienden worden hierbij automatisch aangesloten. Ondernemingen die reeds een eigen sectorale hospitalisatieverzekering hebben, kunnen deze eventueel behouden zodat zij niet dienen aan te sluiten bij de sectorale hospitalisatieverzekering. Deze hospitalisatieverzekering loopt via het Sociaal Waarborgfonds voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf (www.swfkleding.be).