Sector PC209.021
Weergave Blokken Lijsten

PC 209.00 – Sectoraal pensioenfonds

Sedert 2002 dient elke werkgever met bedienden ressorterende onder PC 209.00 over een aanvullend pensioenplan voor zijn bedienden te beschikken dat aan bepaalde voorwaarden voldoet. De meeste ondernemingen zijn hiervoor aangesloten bij het sectorale pensioenfonds (Integrale). Indien u twijfelt of u hierbij bent aangesloten of hierover vragen heeft, adviseren wij contact op te nemen met Integrale (www.integrale.be).

PC 209 – loonsverhoging 01.04.2012

Op sectorniveau werd beslist dat alle ondernemingen per 01.04.2012 een overdraagbaar budget van 0,3 % van de loonmassa moeten besteden. Tenzij een CAO op ondernemingsniveau wordt gesloten voor 31.10.2011, zullen de effectieve uurlonen per 01.04.2012 verhogen met 0,3 %. Behoudens tegenbericht voor 05.11.2011 veronderstellen wij dat er geen CAO werd gesloten en verhogen wij de lonen per 01.04.2012 met 0,3 %.

PC 209 - Koopkracht en ecocheques

Met ingang van 01.01.2011 werd het voordeel van de ecocheques omgezet in een verhoging van de werkgeverspremie voor het sectoraal aanvullend pensioen tot 1,77% (ondernemingen die vallen onder toepassingsgebied sectoraal aanvullend pensioen). Dit voordeel is recurrent, waardoor er geen ecocheques meer dienen toegekend te worden op basis van de sectoronderhandelingen 2011-2012.

Lees meer