Sector PC317
Weergave Blokken Lijsten

PC 317.00 – Eindeloopbaandagen

Vanaf 01.01.2018 hebben werknemers van PC 317.00 die 55 jaar zijn of ouder en minimaal 10 jaar ononderbroken anciënniteit in de sector hebben, recht op 1 eindeloopbaandag per kalenderjaar. Voor voltijdse werknemers wordt deze dag uitbetaald ten belope van 7,4 uur (5 dagen/week) of 6,17 uur (6 dagen/week). Voor deeltijdse werknemers gebeurt de uitbetaling pro rata hun arbeidsregeling.

PC 317.00 – Ecocheques

In het sectorakkoord 2017-2018 werd de verplichting opgenomen om in januari 2018 eenmalig ecocheques toe te kennen van € 100,00 aan iedere voltijdse arbeider of bediende met volledige prestaties tijdens de referteperiode van 01.01.2017 tot 30.06.2017. Er wordt een pro rata berekening gemaakt voor deeltijdsen en werknemers met onvolledige prestaties.