Sector PC126
Weergave Blokken Lijsten

PC 126.00 - Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand juni 2021 zullen wederom ecocheques verwerkt worden voor de werknemers uit PC 126.00. Tenzij geopteerd werd voor een alternatieve invulling zal dit € 100,00 per voltijdse arbeider en € 250,00 per voltijdse bediende zijn. Behoudens tegenbericht voor 31.05.2021 gaan we ervan uit dat wij de regeling voor ecocheques mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.

PC 126.00 ook bevoegd voor bedienden vanaf 01.04.2021

PC 126.00 is vanaf 01.04.2021 ook bevoegd voor de bedienden die binnen de betrokken onderneming voordien onder PC 200.00 ressorteerden. Bedienden gelinkt aan PC 126.00 maar die onder een andere sector vallen, wijzigen niet. De gevolgen voor de werkgever en de werknemer zijn (voorlopig) zeer beperkt omdat binnen PC 126.00 diverse cao’s werden afgesloten waarbij de bepalingen van PC 200.00 integraal werden overgenomen. Dat betekent dat de loon- en arbeidsvoorwaarden van de bedienden momenteel niet wijzigen.

PC 126.00 - Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand juni 2019 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor de arbeiders uit PC 126.00 ten belope van € 100,00 per voltijdse arbeider, tenzij werd geopteerd voor een alternatieve invulling. Behoudens tegenbericht voor 31.05.2019 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor ecocheques mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.

PC 126.00 - Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand juni 2018 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor de arbeiders uit PC 126.00 ten belope van € 100,00 per voltijdse arbeider, tenzij werd geopteerd voor een alternatieve invulling. Behoudens tegenbericht voor 31.05.2018 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor ecocheques mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.

PC 126.00 – Nieuwe opzeggingstermijnen vanaf 01.01.2018

De opzeggingstermijnen in PC 126.00 zullen vanaf 01.01.2018 een enorme sprong kennen. De tijdelijke overgangsregeling is dan niet langer van kracht, waardoor de wet betreffende het eenheidsstatuut ook hier zal gelden. Er is geen geleidelijke opbouw, maar 01.01.2018 zal bijgevolg louter een schakeldatum zijn. Het zogenaamde vastklik-principe (de rugzak) treedt in voege en daarbij is 31.12.2013 een belangrijke datum.

Lees meer

PC 126.00 – Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand juni 2017 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor de arbeiders uit PC 126.00 ten belope van € 100,00 per voltijdse arbeider, tenzij werd geopteerd voor een alternatieve invulling. Behoudens tegenbericht voor 31.05.2017 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor ecocheques mogen verder zetten conform de geldende afspraken in het verleden.

PC 126.00 – Ecocheques

Vanaf 2016 moeten er jaarlijks in juni ecocheques worden toegekend aan de arbeiders met een waarde van maximum € 100,00. Het bedrag van € 100,00 is van toepassing op arbeiders die tijdens de volledige referteperiode (01.06 – 31.05) voltijds in dienst waren. Door middel van het afsluiten van een ondernemingscao kan worden geopteerd voor een alternatieve invulling

PC 126.00 - Ecocheques

In december 2011 dienen ecocheques te worden toegekend aan de arbeiders uit PC 126.00. De volledige verwerking, levering en betaling verloopt via het Fonds. Salar zorgt voor de opname op de individuele rekening. Gelieve derhalve de lijsten vanuit het Fonds aan onze diensten te bezorgen.

PC 126.00 - Ecocheques

Eind 2010 dienen ecocheques te worden toegekend aan de arbeiders uit PC 126.00. De volledige verwerking, levering en betaling verloopt via het Fonds. SALAR zorgt voor de opname op de individuele rekening. Gelieve derhalve de lijsten vanuit het Fonds aan onze diensten te bezorgen.

PC 126.00 - sectoraal pensioenstelsel

Recent is, met terugwerkende kracht vanaf 01.07.2008, het sectoraal pensioenplan voor de Stoffering en Houtbewerking in voege treden. Dit onder de vorm van een groepsverzekering. Voor verdere toelichting hieromtrent verwijzen wij naar http://www.wood-life126.be.