Sector PC140.01
Weergave Blokken Lijsten

PC 140.03 – wijziging bevoegdheidsgebied

PC 140.03 is voortaan enkel nog van toepassing voor vervoer van zaken. Tot voor kort kon PC 140.03 ook personenvervoer (andere dan met taxi, autobus of autocar) omvatten. Personenvervoer dat niet onder PC 140.01 (autobus of autocar) of PC 140.02 (taxi’s) valt, ressorteert vanaf nu onder het overkoepelend PC 140.00. Graag een seintje indien u meent dat dit op uw onderneming van toepassing is.

PC 140.01 - 12 dagenregel opnieuw ingevoerd

In principe dient een werknemer na 6 dagen rijden minstens 24 uur te rusten. Hierop bestaat met ingang van 04.06.2010 een uitzondering voor de bestuurders van touringcars en autobussen. Het betreft in dit geval een eenmalige ongeregelde dienst, bestaande uit het internationale vervoer van passagiers.

Lees meer