Sector PC218
Weergave Blokken Lijsten

PC 200.00 (voorheen PC 218.00) – Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand juni 2015 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor de bedienden uit PC 200.00 (voorheen PC 218.00) t.b.v. € 250,00 per voltijdse werknemer. De procedure verloopt identiek als vorige jaren. Net zoals voordien verzorgt SALAR de bestelling van uw ecocheques, tenzij andere afspraken werden gemaakt.

PC 218.00 is verhuisd naar PC 200.00

Met ingang van 01.04.2015 bestaat PC 218.00 niet meer. Hieruit volgt dat alle ondernemingen die tot op heden voor de bedienden onder PC 218.00 vielen, per 01.04.2015 verhuisd zijn naar PC 200.00, het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden. Inhoudelijk brengt dit geen wijzigingen met zich mee aangezien alle bestaande cao’s van PC 218.00 overgedragen worden naar PC 200.00. Ook het Sociaal Fonds van PC 218.00 gaat over naar het Sociaal Fonds van PC 200.00. Het betreft bijgevolg enkel een wijziging in benaming van het paritair comité.

PC 218.00 - Ecocheques of alternatieve invulling

De ecocheques werden in PC 218.00 voor onbepaalde duur ingevoerd, doch er wordt opnieuw de mogelijkheid geboden om voor 31.10.2014 de ecocheques vanaf 2015 om te zetten naar een gelijkwaardig voordeel. Voor nieuwe ondernemingen moet dit gebeuren voor 31.05.2015. In ondernemingen zonder syndicale vertegenwoordiging van bedienden gebeurt dit via een voorafgaandelijke informatie aan de bedienden. In ondernemingen met een syndicale vertegenwoordiging van bedienden, moet een akkoord met hen worden gemaakt. Behoudens tegenbericht voor 31.10.2014 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor ecocheques mogen verderzetten conform de geldende afspraken in het verleden.

Lees meer

PC 218.00 – Ecocheques of alternatieve invulling

Ondernemingen die in 2013 ecocheques toekenden aan hun bedienden en nieuwe ondernemingen die in 2014 voor de eerste keer ecocheques dienen toe te kennen, kunnen deze uiterlijk 31.03.2014 (of 31.05.2014 voor nieuwe ondernemingen) omzetten in een gelijkwaardig voordeel. In ondernemingen zonder syndicale vertegenwoordiging van bedienden gebeurt dit via een voorafgaandelijke informatie door de werkgever aan de bedienden. In ondernemingen met een syndicale vertegenwoordiging van bedienden, moet een akkoord met hen worden opgemaakt. Behoudens tegenbericht voor 31.03.2014 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor de ecocheques mogen verder zetten zoals de geldende afspraken in het verleden.

Lees meer

PC 218 - Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand juni 2013 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor de bedienden uit PC 218.00 t.b.v. € 250,00 per voltijdse werknemer. De procedure verloopt identiek als vorige jaren. Net zoals voordien verzorgt SALAR de bestelling van uw ecocheques, tenzij andere afspraken werden gemaakt.

PC 218 - Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand juni 2012 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor de bedienden uit PC 218.00 t.b.v. € 250,00 per voltijdse werknemer. De procedure verloopt identiek als vorig jaar. Net zoals de vorige jaren verzorgt SALAR de bestelling van uw ecocheques, tenzij andere afspraken werden gemaakt.

PC 218.00 - Ecocheques vanaf 2012 of alternatieve invulling

De ecocheques zijn voor onbepaalde duur ingevoerd, doch wordt de mogelijkheid geboden om voor 31.10.2011 de ecocheques vanaf 2012 om te zetten naar een gelijkwaardig voordeel. Voor nieuwe ondernemingen moet dit gebeurd zijn voor 31.05.2012. Behoudens tegenbericht voor 31.10.2011, gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor ecocheques mogen verder zetten zoals de geldende afspraken in het verleden.

Lees meer

PC 218.00 – loonsverhoging 01.01.2012

Op sectorniveau werd beslist dat alle ondernemingen per 01.01.2012 een overdraagbaar budget van 0,3 % van de loonmassa moeten besteden. Tenzij een CAO op ondernemingsniveau wordt gesloten voor 31.10.2011, zullen de effectieve uurlonen per 01.01.2012 verhogen met 0,3 %. Behoudens tegenbericht voor 31.10.2011 veronderstellen wij dat er geen CAO werd gesloten en verhogen wij de lonen per 01.01.2012 met 0,3 %.

PC 218.00 - ecocheques

Met de loonsverwerking van de maand juni 2011 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor de bedienden uit PC 218.00 t.b.v. € 250,00 per voltijdse werknemer. De procedure verloopt identiek als vorig jaar. Net zoals de vorige jaren verzorgt SALAR de bestelling van uw ecocheques, tenzij andere afspraken werden gemaakt.

PC 218.00 - Deadline registratie vormingsdagen

PC 218.00 voorziet voor haar bedienden het recht op 4 vormingsdagen gespreid over de periode 2010-2011. De opleiding moet gericht zijn op de verhoging van de professionele kwalificaties van de bedienden. Het is aangewezen om het opleidingsplan te registreren bij CEVORA omwille van budgettaire en organisatorische voordelen. Let op, de registratie dient te gebeuren voor 31.12.2010! Dit kan elektronisch via de website van het Sociaal Fonds www.sfonds218.be.