Sector PC140
Weergave Blokken Lijsten

PC 140.00 en 140.02 - Geschenkcheques

In PC 140.00 en PC 140.02 hebben werknemers die aan een aantal voorwaarden voldoen recht op geschenkcheques van € 35,00 of € 17,50. Samen met de loonverwerking van december 2020 zal hiervoor het nodige gedaan worden voor kalenderjaar 2020. De nominale waarde van de toegekende geschenkcheques kan u vervolgens terugvorderen bij het Sociaal Fonds a.h.v. het voorbestemde formulier.

PC 140.00 en PC 140.02 - Geschenkcheques

In PC 140.00 en PC 140.02 hebben werknemers die aan een aantal voorwaarden voldoen recht op geschenkcheques van € 35,00 of € 17,50. Samen met de loonverwerking van december 2019 zal hiervoor het nodige gedaan worden voor kalenderjaar 2019. De nominale waarde van de toegekende geschenkcheques kan u vervolgens terugvorderen bij het Sociaal Fonds a.h.v. het voorbestemde formulier.

PC 140.00 en 140.02 - Geschenkcheques

In PC 140.00 en PC 140.02 hebben werknemers die aan een aantal voorwaarden voldoen recht op geschenkcheques van € 35,00 of € 17,50. Samen met de loonverwerking van december 2018 zal hiervoor het nodige gedaan worden voor kalenderjaar 2018. De nominale waarde van de toegekende geschenkcheques kan u vervolgens terugvorderen bij het Sociaal Fonds a.h.v. het voorbestemde formulier.

PC 140.00 en PC 140.02 – Afschaffing ecocheques

De voorbije jaren ontvingen de arbeiders uit PC 140.00 en PC 140.02 met de loonverwerking van juli ecocheques. De cao die deze verplichting oplegde, werd opgezegd waardoor de arbeiders van deze PC’s vanaf dit jaar geen ecocheques meer zullen ontvangen.

PC 140.00 en 140.02 - Geschenkcheques

In PC 140.00 en PC 140.02 is de toekenning van de geschenkcheques verlengd voor 2017 en 2018. Werknemers die aan een aantal voorwaarden voldoen, openen het recht op geschenkcheques van € 35,00 of € 17,50. Samen met de loonverwerking van december 2017 zal hiervoor het nodige gedaan worden voor kalenderjaar 2017. De nominale waarde van de toegekende geschenkcheques kan u vervolgens terugvorderen bij het Sociaal Fonds a.h.v. het voorbestemde formulier.

PC 140.02 en PC 140.00 – Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand juli 2017 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor de arbeiders uit PC 140.00 en 140.02. Werknemers die aan een aantal voorwaarden voldoen, openen het recht op ecocheques voor maximaal € 120,00. Wij gaan vanuit onze diensten na of de werknemers aan de nodige voorwaarden voldoen en doen de verdere berekening en de bestelling van de ecocheques. De nominale waarde van de ecocheques kan u terugvorderen bij het fonds.

PC 140.03 – wijziging bevoegdheidsgebied

PC 140.03 is voortaan enkel nog van toepassing voor vervoer van zaken. Tot voor kort kon PC 140.03 ook personenvervoer (andere dan met taxi, autobus of autocar) omvatten. Personenvervoer dat niet onder PC 140.01 (autobus of autocar) of PC 140.02 (taxi’s) valt, ressorteert vanaf nu onder het overkoepelend PC 140.00. Graag een seintje indien u meent dat dit op uw onderneming van toepassing is.