Sector PC109
Weergave Blokken Lijsten

PC 109.00 - maaltijdcheques

Vanaf 01.06.2009 diende u als werkgever met arbeiders in PC 109.00 verplicht maaltijdcheques toe te kennen met een zichtwaarde van € 2,00. Vanaf 01.04.2010 dient het bedrag van de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheque te worden verhoogd met € 0,30. Vanaf 01.04.2010 heeft de minimale maaltijdcheque aldus een nominale waarde van € 2,30.