Sector PC227
Weergave Blokken Lijsten

PC 227.00 - Jaarlijkse bruto premie

Met de loonverwerking van de maand december 2017 zal wederom de verplichte jaarlijkse sectorpremie worden verwerkt voor de bedienden uit PC 227.00 t.b.v. € 255,00 bruto per voltijdse werknemer, tenzij andere afspraken werden gemaakt.

PC 227.00 – Jaarlijkse bruto premie vanaf 2016

Door de sectoronderhandelingen 2015-2016 wordt vanaf 2016 een nieuwe jaarlijkse premie ingevoerd. Een voltijdse werknemer heeft recht op een jaarlijkse bruto premie van € 250,00. Deze jaarlijkse premie wordt uitbetaald in de maand december. Voor deeltijdse werknemers of werknemers die niet de gehele referteperiode hebben gewerkt, wordt dit bedrag pro rata aangepast.