Sector PC140.08
Weergave Blokken Lijsten

PC 140.03 – wijziging bevoegdheidsgebied

PC 140.03 is voortaan enkel nog van toepassing voor vervoer van zaken. Tot voor kort kon PC 140.03 ook personenvervoer (andere dan met taxi, autobus of autocar) omvatten. Personenvervoer dat niet onder PC 140.01 (autobus of autocar) of PC 140.02 (taxi’s) valt, ressorteert vanaf nu onder het overkoepelend PC 140.00. Graag een seintje indien u meent dat dit op uw onderneming van toepassing is.