Sector PC149.01
Weergave Blokken Lijsten

PC 149.01 – Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand oktober 2020 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor de arbeiders uit PC 149.01 ten belope van € 250,00 per voltijdse arbeider, tenzij werd geopteerd voor een alternatieve invulling. De procedure verloopt identiek als vorig jaar. Net zoals de voorgaande jaren verzorgt SALAR de bestelling van uw ecocheques, tenzij andere afspraken werden gemaakt.

PC 149.01 – Wijzigingen mobiliteitsvergoeding

Voor de arbeiders die zich verplaatsen vanuit de woonplaats/zetel van de onderneming/ophaalplaats naar een werf is een mobiliteitsvergoeding van toepassing (vanaf 5 km). De mobiliteitsvergoeding is afhankelijk van het vervoermiddel en de concrete situatie. Met ingang van 01.05.2020 verhogen enerzijds diverse bedragen en anderzijds werd een nieuwe categorie ingevoerd, nl. de alleenrijdend chauffeur. Arbeiders die 43.000 km of meer afleggen per jaar kunnen voortaan een dag mobiliteitsverlof opnemen. Deze dag mobiliteitsverlof is te betalen door de werkgever en wordt opgenomen in het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin het aantal kilometer bereikt werd.

PC 149.01 – Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand oktober 2019 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor de arbeiders uit PC 149.01 ten belope van € 250,00 per voltijdse arbeider, tenzij werd geopteerd voor een alternatieve invulling. De procedure verloopt identiek als vorig jaar. Net zoals de voorgaande jaren verzorgt SALAR de bestelling van uw ecocheques, tenzij andere afspraken werden gemaakt.

PC 149.01 - Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand oktober 2018 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor de arbeiders uit PC 149.01 ten belope van € 250,00 per voltijdse arbeider, tenzij werd geopteerd voor een alternatieve invulling. De procedure verloopt identiek als vorig jaar. Net zoals de voorgaande jaren verzorgt SALAR de bestelling van uw ecocheques, tenzij andere afspraken werden gemaakt.

PC 149.01 – Eindeloopbaandagen

Het systeem van eindeloopbaandagen is gewijzigd. Voortaan hebben arbeiders vanaf het kalenderjaar waarin zij de leeftijd van 58 jaar bereiken, recht op 2 dagen loopbaanverlof per jaar. Vanaf het kalenderjaar waarin de arbeiders de leeftijd van 60 jaar bereiken, is er recht op 3 dagen loopbaanverlof per jaar.

PC 149.01 – wijziging Dimona-aangifte

De verplichte Dimona-aangifte wijzigt vanaf 01.10.2017 in PC 149.01. Vanaf 01.10.2017 moeten de arbeiders van PC 149.01 verplicht aangegeven worden in Dimona onder het paritair comité “Elektriciens – 149”. Het type werknemer blijft “Andere – OTH”. De Dimona-aangiftes voor werknemers in dienst voor die datum worden door RSZ aangepast in de loop van november.

PC 149.01 - Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand oktober 2017 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor de arbeiders uit PC 149.01 ten belope van € 250,00 per voltijdse arbeider, tenzij werd geopteerd voor een alternatieve invulling. De procedure verloopt identiek als vorig jaar. Net zoals de voorgaande jaren verzorgt SALAR de bestelling van uw ecocheques, tenzij andere afspraken werden gemaakt.

PC 149.01 – Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand oktober 2016 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor de arbeiders uit PC 149.01 ten belope van € 250,00 per voltijdse arbeider, tenzij werd geopteerd voor een alternatieve invulling. De procedure verloopt identiek als vorig jaar. Net zoals de voorgaande jaren verzorgt SALAR de bestelling van uw ecocheques, tenzij andere afspraken werden gemaakt.

PC 149.01 – Eindeloopbaandagen

Met ingang van 01.01.2016 wijzigt het systeem van eindeloopbaandagen in PC 149.01. Sedert 01.01.2012 hebben arbeiders vanaf het kalenderjaar waarin zij de leeftijd van 58 jaar bereiken recht op 1 loopbaanverlofdag per jaar. Dit blijft behouden. Doch vanaf 01.01.2016 wordt dit voor arbeiders vanaf het kalenderjaar waarin zij de leeftijd van 60 jaar bereiken, opgetrokken tot 2 loopbaanverlofdagen per jaar.

PC 149.01 – Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand oktober 2015 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor de arbeiders uit PC 149.01 ten belope van € 250,00 per voltijdse arbeider, tenzij werd geopteerd voor een alternatieve invulling. De procedure verloopt identiek als vorig jaar. Net zoals de voorgaande jaren verzorgt SALAR de bestelling van uw ecocheques, tenzij andere afspraken werden gemaakt.