Sector PC119.03
Weergave Blokken Lijsten

PC 119.00 – éénmalige bruto premie

Aan iedere voltijdse arbeider die op 30.11.2019 verbonden is door een arbeidsovereenkomst zal een éénmalige premie toegekend worden tezamen met de eindejaarspremie. Voor voltijdse arbeiders zal deze € 234,00 bedragen. Voor deeltijdse werknemers wordt dit bedrag pro rata aangepast. Deze premie kan via een ondernemingscao worden omgezet in een alternatief (combinatie ecocheques en bruto premie / combinatie geschenkcheques en bruto premie). Behoudens tegenbericht voor 15.12.2019 gaan wij ervan uit dat er geen ondernemingscao wordt gesloten.

PC 119.00 – Eindeloopbaandagen

Met terugwerkende kracht vanaf 01.01.2017 is het systeem van eindeloopbaandagen in PC 119 gewijzigd. Vanaf 01.01.2017 heeft de arbeider die 58 jaar of ouder is en waarvan de arbeidsovereenkomst niet is opgezegd jaarlijks recht op 3 eindeloopbaandagen. De voorwaarde uit het verleden om in aanmerking te komen voor werkloosheid met bedrijfstoeslag is aldus niet langer van toepassing. Arbeiders vanaf 60 jaar met minimum 10 jaar anciënniteit in de onderneming en waarvan de arbeidsovereenkomst niet is opgezegd, hebben jaarlijks recht op 5 eindeloopbaandagen.

Lees meer

PC 119.00 – éénmalige bruto premie

Aan iedere voltijdse werknemer die op 30.11.2017 gebonden is door een arbeidsovereenkomst zal een éénmalige premie toegekend worden tezamen met de eindejaarspremie. Voor voltijdse werknemers zal deze € 70,00 bedragen. Voor deeltijdse werknemers wordt dit bedrag pro rata aangepast. Deze premie kan via een ondernemingscao gesloten voor 15.10.2017 worden omgezet in één van volgende voordelen: € 100,00 ecocheques of een combinatie van cadeaucheques en bruto premie. Behoudens tegenbericht voor 15.10.2017 gaan wij ervan uit dat er geen ondernemingscao werd gesloten.

PC 119 – Eindeloopbaandagen

Met ingang van 01.01.2016 wijzigt het systeem van eindeloopbaandagen in PC 119. Arbeiders van 58 jaar of ouder die in aanmerking zouden komen voor werkloosheid met bedrijfstoeslag (voorheen brugpensioen) en waarvan de arbeidsovereenkomst niet is opgezegd, hebben jaarlijks recht op 3 eindeloopbaandagen. Arbeiders vanaf 60 jaar met minimum 10 jaar anciënniteit en waarvan de arbeidsovereenkomst niet is opgezegd hebben jaarlijks recht op 5 eindeloopbaandagen. Deze eindeloopbaandagen zijn te betalen door de werkgever. Om recht te hebben op eindeloopbaandagen is de situatie op 1 januari van het lopend jaar bepalend.

PC 119 – Extra jaarlijkse bruto premies

Vanaf 2016 hebben arbeiders van PC 119 in januari jaarlijks recht op 2 extra bruto premies. Voltijdse arbeiders met een volledige referteperiode hebben in januari 2016 recht op een bruto premie van € 140,00 en één van € 50,00. Er kan geopteerd worden voor een alternatieve invulling. Voor de omzetting van de bruto premie van € 140,00 is een akkoord nodig met de syndicale afvaardiging voor 15.11.2015. Voor de omzetting van de bruto premie van € 50,00 volstaat voor ondernemingen zonder syndicale afvaardiging een beslissing van de werkgever voor 15.11.2015. Behoudens tegenbericht voor 15.11.2015 gaan wij ervan uit dat wij de bruto premies dienen te verwerken.

Lees meer

Aanwezigheidsregistratie in de vleessector

De Programmawet van 10.08.2015 heeft een elektronische aanwezigheidsregistratie voor de vleessector ingevoerd met terugwerkende kracht vanaf 01.07.2015. Die geldt voor alle werknemers en zelfstandigen die de werkvloer betreden van slachthuizen, uitsnijderijen en vleesverwerkende bedrijven, waar aangifte van werken cfr. artikel 30 ter van toepassing is. Voor de praktische toepassing ervan moeten nog verdere uitvoeringsbepalingen verschijnen, waardoor er nog een gedoogbeleid geldt gedurende minstens 6 maanden. De bevoegde instanties zullen ook nog de nodige informatiesessies organiseren.

Lees meer

PC 119.00 – Eindeloopbaandagen

Met ingang van 01.01.2014 hebben arbeiders uit PC 119.00 die in aanmerking zouden komen voor werkloosheid met bedrijfstoeslag (voorheen brugpensioen), maar toch blijven werken, jaarlijks recht op enkele eindeloopbaandagen te betalen door de werkgever. Om recht te hebben op eindeloopbaandagen is de situatie op 1 januari van het lopend jaar bepalend.

PC 119 – Koopkracht en ecocheques

Voor de periode 2011/2012 worden er voor de arbeiders onder PC 119.00 voor een laatste keer ecocheques toegekend met de loonverwerking van 05/2012. Met ingang van 01.05.2012 wordt dit voordeel omgezet in een verhoging van de werkgeversbijdrage van de maaltijdcheques met € 1,00. Indien de maximale waarde voor de maaltijdcheques reeds wordt bereikt of er in de onderneming geen maaltijdcheques worden toegekend, wordt het bruto uurloon vanaf 01.05.2012 opgetrokken met € 0,0875.

PC 119 - Koopkracht en ecocheques

Sedert 2009 worden aan de arbeiders onder PC 119 ecocheques toegekend, tenzij er op ondernemingsvlak een alternatief werd voorzien. Ook voor de periodes 2010/2011 en 2011/2012 zijn nog ecocheques voorzien. Met ingang van 01.05.2012 wordt de koopkracht omgezet in een ander voordeel, m.n. een suppletieve regeling of het voordeel overeenkomstig een ondernemings-cao. De waarde blijft ongewijzigd, m.n. € 250,00 voor een voltijdse werknemer.

Lees meer

PC 119.00 – loonsverhoging 01.01.2012

Op sectorniveau werd beslist dat vanaf 01.01.2012 de lonen met 0,3 % moeten worden verhoogd. Indien in de onderneming de lonen meer dan 0,3 % hoger liggen dan het minimumloon, kunnen zij eventueel uiterlijk 31.10.2011 opteren deze loonsverhoging via CAO om te zetten naar een gelijkwaardig voordeel. Behoudens tegenbericht voor 05.11.2011 veronderstellen wij dat geen alternatief wordt toegepast en verhogen wij de lonen per 01.01.2012 met 0,3 %.