Sector PC202.01
Weergave Blokken Lijsten

PC 201.00/202.01 – Tussenkomst kost kinderopvang

Het sociaal fonds in PC 201.00 en PC 202.01 komt onder bepaalde voorwaarden tussen in de kosten van de kinderopvang van de werknemers. Er is zowel een tussenkomst mogelijk voor kinderopvang tijdens de schooluren voor kinderen tot 3 jaar als voor buitenschoolse kinderopvang voor kinderen vanaf 2,5 jaar tot 12 jaar. De tussenkomst kan aangevraagd worden via de formulieren op de website van het sociaal fonds (www.sociaalfonds201.be).

Lees meer

PC 202.01 - Ecocheques of Bruto Premie

Met de loonsverwerking van de maand december 2010 zullen wederom ecocheques of een bruto premie worden verwerkt voor de bedienden uit PC 202.01, naargelang de gemaakte afspraken. De procedure verloopt identiek als voordien. Net zoals voordien verzorgt SALAR de bestelling van uw ecocheques of verwerking van de bruto premie, tenzij andere afspraken werden gemaakt.