Sector PC130
Weergave Blokken Lijsten

PC 130 – wijziging functieclassificatie

De huidige functieclassificatie in PC 130.00 dateert van 1980 en is verouderd. Om te vermijden dat hedendaagse functies niet ingeschaald kunnen worden, worden vanaf 01.10.2014 enkele nieuwe referentiefuncties toegevoegd in de huidige functieclassificatie. Dit kan een impact hebben op het loon van de arbeiders van PC 130.00. Uiteraard kan u bij onze diensten meer informatie over deze wijziging opvragen.

PC 130.00 - Sectoraal pensioenstelsel

Vanaf 01.07.2010 genieten de arbeiders uit PC 130.00 een sectoraal aanvullend pensioenstelsel, afgesloten met AXA Belgium (Vorstlaan 25 – 1170 Brussel). Voor alle arbeiders in dienst op 01.07.2010 wordt het pensioenplan automatisch afgesloten. Het bijzonder Fonds voor het grafische en dagbladbedrijf betaalt de premies (via een 3-maandelijke inning van werkgeversbijdragen). Voor meer informatie kan u terecht bij het Fonds of rechtstreeks bij de pensioeninstelling.