Sector PC307
Weergave Blokken Lijsten

PC 307.00 - Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand december 2020 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor de werknemers uit PC 307.00. De zichtwaarde voor een voltijdse werknemer met volledige prestaties in de referteperiode bedraagt € 250,00. De procedure verloopt identiek als de voorbije jaren. Tenzij andere afspraken werden gemaakt, verzorgt Salar de bestelling van uw ecocheques.

PC 307.00 – Verhoging zichtwaarde ecocheques

Met de loonverwerking van de maand december 2019 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor de werknemers uit PC 307.00. Met ingang van de huidige referteperiode is de zichtwaarde van de ecocheques voor een voltijdse werknemer met volledige prestaties in de referteperiode opgetrokken tot € 250,00 (voorheen € 215,00). De procedure verloopt identiek als de voorbije jaren. Tenzij andere afspraken werden gemaakt, verzorgt Salar de bestelling van uw ecocheques.

PC 307.00 - Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand december 2018 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor de werknemers uit PC 307.00. Sedert 2016 bedraagt de zichtwaarde voor een voltijdse werknemer met volledige prestaties in de referteperiode € 215,00. De procedure verloopt identiek als de voorbije jaren. Tenzij andere afspraken werden gemaakt, verzorgt Salar de bestelling van uw ecocheques.

PC 307.00 - Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand december 2017 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor de werknemers uit PC 307.00. Sedert 2016 bedraagt de zichtwaarde voor een voltijdse werknemer met volledige prestaties in de referteperiode € 215,00. De procedure verloopt identiek als de voorbije jaren. Tenzij andere afspraken werden gemaakt, verzorgt Salar de bestelling van uw ecocheques.

PC 307.00 – Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand december 2016 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor de werknemers uit PC 307.00. Vanaf 2016 bedraagt de zichtwaarde voor een voltijdse werknemer met volledige prestaties in de referteperiode € 215,00. De procedure verloopt identiek als de voorbije jaren. Tenzij andere afspraken werden gemaakt, verzorgt Salar de bestelling van uw ecocheques.

PC 307.00 – Eindeloopbaandagen

Met ingang van 01.01.2016 hebben werknemers van PC 307.00 vanaf 01.01 van het jaar waarin zij 60 worden, recht op een extra betaalde vakantiedag.

PC 307.00 – Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand december 2015 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor de werknemers uit PC 307.00. De procedure verloopt identiek als de voorbije jaren. Tenzij andere afspraken werden gemaakt, verzorgt Salar de bestelling van uw ecocheques.

PC 307.00 – Ecocheques of alternatieve invulling

Recent werd in PC 307.00 een nieuwe cao afgesloten betreffende de ecocheques waardoor voortaan jaarlijks in het 4e kwartaal ecocheques moeten worden toegekend. In deze cao wordt de mogelijkheid geboden om deze ecocheques voor eind maart om te zetten in een gelijkwaardig voordeel. In ondernemingen zonder een syndicale delegatie gebeurt dit via een schriftelijke overeenkomst met alle werknemers. In ondernemingen met een syndicale vertegenwoordiging moet een cao worden gesloten. Behoudens tegenbericht voor 31.03.2015 gaan wij ervan uit dat wij de regeling voor de ecocheques mogen verderzetten conform de geldende afspraken in het verleden.

PC 307.00 – Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand december 2014 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor de werknemers uit PC 307.00. De procedure verloopt identiek als de voorbije jaren. Tenzij andere afspreken werden gemaakt, verzorgt Salar de bestelling van uw ecocheques.

PC 307.00 – Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand februari 2014 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor de werknemers uit PC 307.00. De procedure verloopt identiek als de voorbije jaren. Tenzij andere afspraken werden gemaakt, verzorgt Salar de bestelling van uw ecocheques.