Sector PC336
Weergave Blokken Lijsten

PC 336.00 – Eenmalige bruto premie

In PC 336.00 werd recent een cao gesloten die de verplichting oplegt om aan voltijdse werknemers die tijdens de volledige referteperiode van 01.01.2016 tot en met 31.03.2016 prestaties leverden een eenmalige bruto premie toe te kennen ten belope van € 42,00. Voor deeltijdse werknemers wordt deze bruto premie pro rata toegekend conform de tewerkstellingsbreuk op het einde van de referteperiode. Dit voordeel is niet van toepassing voor werknemers die in 2015-2016 volgens bedrijfseigen modaliteiten een effectieve verhoging van het loon en of andere voordelen toegekend krijgen die evenwaardig zijn.

PC 336.00 – Verhoging maandloon 01.04.2016

In PC 336.00 werd recent een cao gesloten die de verplichting oplegt om per 01.04.2016 het bruto maandloon van de werknemers te verhogen met € 14,00. Voor deeltijdse werknemers moet deze verhoging pro rata hun tewerkstellingsbreuk worden doorgevoerd. Dit voordeel is niet van toepassing voor werknemers die in 2015-2016 volgens bedrijfseigen modaliteiten een effectieve verhoging van het loon en of andere voordelen toegekend krijgen die evenwaardig zijn.