Sector PC329.01
Weergave Blokken Lijsten

Sociaal Abonnement PC 329.01: wijzigingen per 01.01.2010

Met ingang van 01.01.2010 zullen er wijzigingen plaatsvinden voor de tussenkomst in woonwerkverkeer ten laste van de werkgever en dit zowel voor het openbaar vervoer, als privé vervoer. Eigen vervoer: Vanaf 01.01.2010 zal de algemene regeling van toepassing zijn, waarbij een tussenkomst wordt gehanteerd t.b.v. gemiddeld 75% van de treinkaartprijzen. Deze bedragen zullen door onze diensten automatisch worden aangepast. Openbaar vervoer: Hierbij wijzigt enkel het vervoer via trein of gemengd openbaar vervoer (NMBS/MIVB/DE LIJN/TEC). U bent verplicht een derdebetalersregeling af te sluiten. Dit houdt bijgevolg in dat het abonnement voor de werknemer kosteloos wordt. U kan online een derdebetalersregeling afsluiten via de website: www.nmbs.be - België - Bedrijven - Online een derdebetalerscontract afsluiten voor gratis woon- werkverkeer.