Sector PC314
Weergave Blokken Lijsten

PC 314.00 - Werkmateriaal kappers

In PC 314.00 bestaat voor de kappers de verplichting om het nodige werkmateriaal ter beschikking te stellen aan de werknemers. Dit materiaal blijft eigendom van de werkgever en dient ook in het kapsalon te blijven. Indien de werkgever dit materiaal niet ter beschikking stelt, hebben de werknemers recht op een forfaitaire vergoeding die € 441,63 netto op jaarbasis bedraagt.     

Lees meer

PC 314.00 - Werkmateriaal kappers

In PC 314.00 bestaat voor de kappers de verplichting om het nodige werkmateriaal ter beschikking te stellen aan de werknemers. Dit materiaal blijft eigendom van de werkgever en dient ook in het kapsalon te blijven. Indien de werkgever dit materiaal niet ter beschikking stelt, hebben de werknemers recht op een forfaitaire vergoeding die € 432,97 netto op jaarbasis bedraagt.     

Lees meer

PC 314.00 - Werkmateriaal kappers

In PC 314.00 bestaat voor de kappers de verplichting om het nodige werkmateriaal ter beschikking te stellen aan de werknemers. Dit materiaal blijft eigendom van de werkgever en dient ook in het kapsalon te blijven. Indien de werkgever dit materiaal niet ter beschikking stelt, hebben de werknemers recht op een forfaitaire vergoeding die € 432,97 netto op jaarbasis bedraagt.     

Lees meer

Zondagsarbeid toeristische centra

Met ingang van 10.11.2018 wordt de regeling voor zondagsarbeid in kapsalons en kleinhandelszaken in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra versoepeld. Elke individuele werknemer mag voortaan maximum 39 zondagen per kalenderjaar tewerkgesteld worden.

Lees meer

PC 314.00 – Levering en onderhoud werkmateriaal kappers

Enkele jaren geleden werd in PC 314.00 een cao afgesloten omtrent de verplichting van het ter beschikking stellen van klein werkmateriaal aan het kapperspersoneel. Als werkgever heeft men de verplichting om het nodige materiaal ter beschikking te stellen aan de werknemers. Dit materiaal blijft eigendom van de werkgever en dient ook in het kapsalon te blijven. Indien de werkgever dit materiaal niet ter beschikking stelt, hebben de werknemers recht op een forfaitaire vergoeding die vanaf 01.05.2016 € 416,16 netto op jaarbasis bedraagt. Indien een werknemer op eigen initiatief beslist om zijn eigen materiaal te gebruiken, is de werkgever deze forfaitaire vergoeding niet verschuldigd. Hiervoor dient de werknemer jaarlijks een verklaring te ondertekenen.

Lees meer

PC 314.00 – Levering en onderhoud werkmateriaal kappers

Enkele jaren geleden werd in PC 314.00 een cao afgesloten omtrent de verplichting van het ter beschikking stellen van klein werkmateriaal aan het kapperspersoneel. Als werkgever heeft men de verplichting om het nodige materiaal ter beschikking te stellen aan de werknemers. Dit materiaal blijft eigendom van de werkgever en dient ook in het kapsalon te blijven. Indien de werkgever dit materiaal niet ter beschikking stelt, hebben de werknemers recht op een jaarlijkse forfaitaire vergoeding die momenteel € 408,00 netto bedraagt. Indien een werknemer op eigen initiatief beslist om zijn eigen materiaal te gebruiken, is de werkgever deze forfaitaire vergoeding niet verschuldigd. Hiervoor dient de werknemer jaarlijks een verklaring te ondertekenen.

PC 314.00 – Levering en onderhoud werkmateriaal kappers

Recent werd in PC 314.00 een cao afgesloten omtrent de verplichting van het ter beschikking stellen van klein werkmateriaal aan het kapperspersoneel. Als werkgever heeft men de verplichting om het nodige werkmateriaal ter beschikking te stellen aan de werknemers. Dit materiaal blijft eigendom van de werkgever en dient ook in het kapsalon te blijven. Indien de werkgever dit materiaal niet ter beschikking stelt, hebben de werknemers sedert 01.09.2012 recht op een jaarlijkse forfaitaire vergoeding van € 400,00 netto.

Lees meer