Sector PC226
Weergave Blokken Lijsten

PC 226.00 - Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand december 2020 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor de bedienden uit PC 226.00 t.b.v. € 250,00 per bediende met volledige prestaties, tenzij werd geopteerd voor een alternatieve invulling. De procedure verloopt identiek als vorig jaar. Net zoals vorig jaar verzorgt Salar de bestelling van uw ecocheques, tenzij andere afspraken werden gemaakt.

PC 226.00 – impact Corona op sectorale verlofdagen

Recent werd in PC 226.00 een cao gesloten waardoor de (halve) verlofdagen en regionale verlofdag die vallen tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid Corona-overmacht (tussen 13.03.2020 en 30.06.2020) worden overgedragen naar een later te bepalen datum. Dit geldt enkel wanneer er effectief tijdelijke werkloosheid van toepassing was op deze dagen. Dit betreft de halve sectorale verlofdag van Goede Vrijdag (10.04.2020) en de regionale verlofdag van 11.07.2020 (zaterdag die verplaatst diende te worden). De nieuwe datum wordt bepaald volgens het gebruik in de onderneming of in onderling akkoord tussen werkgever en werknemer.

PC 226.00 - Aanvullende vergoeding jeugdvakantie vanaf 2020

Met ingang van 01.01.2020 is in PC 226.00 een aanvullende vergoeding verschuldigd voor de dagen jeugdvakantie. De aanvullende vergoeding bedraagt € 30,00/dag jeugdvakantie (€ 15,00 voor een halve dag) en moet in eerste instantie door de werkgever worden betaald. Deze aanvullende vergoeding kan nadien teruggevorderd worden via het fonds.

Lees meer

PC 226.00 - Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand december 2019 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor de bedienden uit PC 226.00 t.b.v. € 250,00 per bediende met volledige prestaties, tenzij werd geopteerd voor een alternatieve invulling. De procedure verloopt identiek als vorig jaar. Net zoals vorig jaar verzorgt Salar de bestelling van uw ecocheques, tenzij andere afspraken werden gemaakt.      

PC 226.00 - Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand december 2018 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor de bedienden uit PC 226.00, telkens t.b.v. € 250,00 per bediende met volledige prestaties, tenzij werd geopteerd voor een alternatieve invulling. De procedure verloopt identiek als vorig jaar. Net zoals vorig jaar verzorgt Salar de bestelling van uw ecocheques, tenzij andere afspraken werden gemaakt.

PC 226.00 - Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand december 2017 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor de bedienden uit PC 226.00, telkens t.b.v. € 250,00 per bediende met volledige prestaties, tenzij werd geopteerd voor een alternatieve invulling. De procedure verloopt identiek als vorig jaar. Net zoals vorig jaar verzorgt Salar de bestelling van uw ecocheques, tenzij andere afspraken werden gemaakt.

PC 226.00 - Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand december 2016 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor de bedienden uit PC 226.00, telkens t.b.v. € 250,00 per bediende met volledige prestaties, tenzij werd geopteerd voor een alternatieve invulling. De procedure verloopt identiek als vorig jaar. Net zoals vorig jaar verzorgt Salar de bestelling van uw ecocheques, tenzij andere afspraken werden gemaakt.

PC 226.00 – Ecocheques

Met de loonverwerking van de maand december 2015 zullen wederom ecocheques worden verwerkt voor de bedienden uit PC 226.00, telkens t.b.v. € 250,00 per voltijdse bediende, tenzij werd geopteerd voor een alternatieve invulling. De procedure verloopt identiek als vorig jaar. Net zoals vorig jaar verzorgt Salar de bestelling van uw ecocheques, tenzij andere afspraken werden gemaakt.

PC 226 –maaltijdcheques vanaf 01.01.2016

Recent werd het sectorakkoord afgesloten voor 2015-2016. Hierin is onder andere de verplichting opgenomen om vanaf 01.01.2016 maaltijdcheques toe te kennen aan de bedienden of de zichtwaarde hiervan te verhogen. Indien de bedienden reeds maaltijdcheques ontvangen, moet de zichtwaarde hiervan met € 1,00 worden opgetrokken. Ondernemingen die nog geen maaltijdcheques toekennen aan de bedienden moeten vanaf 01.01.2016 maaltijdcheques invoeren van € 2,09. De werknemersbijdrage bedraagt € 1,09, de werkgeversbijdrage € 1,00.  

PC 226.00 – Anciënniteitsverlof

In PC 226.00 bestaat reeds jaren de verplichting om, onder bepaalde voorwaarden, anciënniteitsverlof toe te kennen aan de bedienden. Vanaf wanneer de bedienden 5 jaar anciënniteit bereiken, hebben zij recht op 1 werkdag anciënniteitsverlof. Het aantal dagen anciënniteitsverlof neemt stelselmatig toe. Met terugwerkende kracht vanaf 01.01.2015 werd recent een 8e werkdag anciënniteitsverlof toegevoegd voor bedienden met ten minste 40 jaar anciënniteit. Voor de toekenning van anciënniteitsverlof dient men in PC 226.00 niet enkel te kijken naar anciënniteit binnen de onderneming. Ook eerder opgebouwde anciënniteit bij vorige werkgevers dient mogelijk mee in aanmerking genomen te worden.