Sector PC209
Weergave Blokken Lijsten

PC 209.00 – Sectoraal pensioenfonds

Sedert 2002 dient elke werkgever met bedienden ressorterende onder PC 209.00 verplicht over een aanvullend pensioenplan voor zijn bedienden te beschikken dat aan bepaalde voorwaarden voldoet. De meeste ondernemingen zijn hiervoor aangesloten bij het sectorale pensioenfonds (Integrale). Indien u twijfelt of u hierbij bent aangesloten of hierover vragen heeft, adviseren wij contact op te nemen met Integrale (www.integrale.be).

PC 209.00 – verhoging bruto lonen 01.07.2017

Het nationaal akkoord 2017-2018 voorziet een verhoging van de bruto lonen met 1,1% per 01.07.2017 tenzij een specifieke procedure wordt gevolgd voor een alternatieve invulling. Indien wordt geopteerd voor een alternatieve invulling van deze verhoging, dient in samenspraak met de vakbond een cao afgesloten te worden. Behoudens tegenbericht voor 30.06.2017 gaan wij ervan uit dat er geen alternatieve invulling gebeurde en worden de bruto lonen verhoogd met 1,1% per 01.07.2017.    

PC 209.00 – Sectoraal pensioenfonds

Sedert 2002 dient elke werkgever met bedienden ressorterende onder PC 209.00 verplicht over een aanvullend pensioenplan voor zijn bedienden te beschikken dat aan bepaalde voorwaarden voldoet. De meeste ondernemingen zijn hiervoor aangesloten bij het sectorale pensioenfonds (Integrale). Indien u twijfelt of u hierbij bent aangesloten of hierover vragen heeft, adviseren wij contact op te nemen met Integrale (www.integrale.be).

PC 209.00 – Dwingend familiaal verlof

Per jaar hebben werknemers recht op maximaal 10 dagen onbetaald familiaal verlof. Dit verlof kan opgenomen worden omwille van een onvoorziene gebeurtenis die los staat van het werk en waarvoor een dringende en noodzakelijke tussenkomst van de werknemer noodzakelijk is. In PC 209.00 is één dag familiaal verlof toch betaald door de werkgever indien deze dag opgenomen wordt n.a.v. de dringende en onvoorziene hospitalisatie van een inwonend familielid. Een attest van de opnemende inrichting moet de afwezigheid verantwoorden.

PC 209.00 – Loopbaanverlof

Vanaf 01.01.2016 hebben bedienden die de leeftijd van 50 jaar bereikt hebben jaarlijks recht op 1 betaalde dag loopbaanverlof op voorwaarde dat ze beschikken over 6 maanden anciënniteit in de onderneming. Het loopbaanverlof kan opgenomen worden vanaf de eerste dag van de maand waarin men de leeftijd van 50 jaar bereikt heeft. Voor een deeltijdse bediende dient dit pro rata toegekend te worden.

Lees meer

PC 209.00 – Sectoraal pensioenfonds

Sedert 2002 dient elke werkgever met bedienden ressorterende onder PC 209.00 verplicht over een aanvullend pensioenplan voor zijn bedienden te beschikken dat aan bepaalde voorwaarden voldoet. De meeste ondernemingen zijn hiervoor aangesloten bij het sectorale pensioenfonds (Integrale). Indien u twijfelt of u hierbij bent aangesloten of hierover vragen heeft, adviseren wij contact op te nemen met Integrale (www.integrale.be).         

PC 209.00 – Aansluiting bij Sociaal Fonds

Indien u bedienden tewerkstelt onder PC 209.00 dient u aangesloten te zijn bij het Sociaal Fonds voor de Bedienden Metaal (SFBM – opgericht sedert 01.01.2014). Als werkgever bent u verplicht om trimestriële bijdragen voor het SFBM te betalen. Voor de berekening van de bijdrage dient aan het SFBM het aantal bedienden aangegeven te worden dat op de laatste dag van het kwartaal met een arbeidsovereenkomst verbonden is, ongeacht het arbeidsregime. Het SFBM zal dit aangifteformulier rechtstreeks naar onze diensten verzenden, waarna wij dit verder zullen aanvullen.

Lees meer

PC 209.00 – Sectoraal pensioenfonds

Sedert 2002 dient elke werkgever met bedienden ressorterende onder PC 209.00 over een aanvullend pensioenplan voor zijn bedienden te beschikken dat aan bepaalde voorwaarden voldoet. De meeste ondernemingen zijn hiervoor aangesloten bij het sectorale pensioenfonds (Integrale). Indien u twijfelt of u hierbij bent aangesloten of hierover vragen heeft, adviseren wij contact op te nemen met Integrale (www.integrale.be).

PC 209.00 – Aansluiting bij Sociaal Fonds

Indien u bedienden tewerkstelt onder PC 209.00 dient u aangesloten te zijn bij het Sociaal Fonds voor de Bedienden Metaal (SFBM - opgericht sedert 01.01.2014). Als werkgever bent u verplicht om trimestriële bijdragen voor het SFBM te betalen. Voor de berekening van de bijdrage dient aan het SFBM het aantal bedienden aangegeven te worden dat op de laatste dag van het kwartaal met een arbeidsovereenkomst verbonden is, ongeacht het arbeidsregime. Het SFBM zal dit aangifteformulier rechtstreeks naar onze diensten verzenden, waarna wij dit verder zullen aanvullen.

Lees meer

PC 209.00 – Sectoraal pensioenfonds

Sedert 2002 dient elke werkgever met bedienden ressorterende onder PC 209.00 over een aanvullend pensioenplan voor zijn bedienden te beschikken dat aan bepaalde voorwaarden voldoet. De meeste ondernemingen zijn hiervoor aangesloten bij het sectorale pensioenfonds (Integrale). Indien u twijfelt of u hierbij bent aangesloten of hierover vragen heeft, adviseren wij contact op te nemen met Integrale (www.integrale.be).