Nieuwe verplichtingen aannemers tegen illegale tewerkstelling

Indien u beroep doet op onderaannemers dient u vanaf 01.01.2025 verplicht een aantal gegevens na te gaan via een applicatie of op te vragen bij uw rechtstreekse onderaannemer en dit voorafgaand aan de samenwerking. Deze verplichting komt er om illegale tewerkstelling tegen te gaan. Deze nieuwe verplichting maakt het voor inspectiediensten ook eenvoudiger om de keten van (onder)aannemers te controleren (ketenaansprakelijkheid).

Tot en met 31.12.2024 is het voldoende om de onderaannemer schriftelijk te laten verklaren dat hij geen illegale werknemers tewerkstelt of geen zelfstandige activiteit uitoefent zonder verblijfsvergunning. Vanaf 2025 is dat onvoldoende. 

U dient de identificatie- en contactgegevens van de onderaannemer op te vragen, alsook de persoonlijke gegevens, gegevens over het verblijf en de tewerkstelling van alle buitenlandse werknemers en zelfstandigen van deze onderaannemer. Hieronder vallen o.m. het bewijs van een geldig paspoort, wettig verblijf in Belgiƫ, toelating tot arbeid, alsook de Limosa-melding, A1-formulier of de Dimona-melding indien van toepassing.

De overheid is een applicatie aan het uitwerken om deze gegevens vlot te kunnen nagaan/opvragen. Als de gegevens niet in de applicatie staan, moeten de gegevens opgevraagd worden bij de onderaannemer. Indien de applicatie nog niet operationeel is tegen 01.01.2025 moet de aannemer zich rechtstreeks tot zijn onderaannemer wenden. 

De aannemer moet zelf nagaan of de vereiste gegevens aanwezig zijn en indien onvolledig, moet hij deze voorafgaand bij de onderaannemer opvragen. Wanneer de onderaannemer niet ingaat op het verzoek, moet de aannemer de sociale inspectie verwittigen. Van de aannemer wordt niet verwacht dat hij de inhoud van alle buitenlandse documenten begrijpt en de geldigheid ervan beoordeelt, maar wel dat hij zorgvuldig te werk gaat.