Buitencontractuele aansprakelijkheid werknemer vanaf 01.01.2025

Vanaf 01.01.2025 kunnen werknemers rechtstreeks aansprakelijk gesteld worden door de klanten van hun werkgevers voor schade die de werknemer heeft aangericht. De klant heeft vanaf 01.01.2025 de keuze om een schadevergoeding te eisen van de werknemer of de werkgever. Aangezien de werknemer toch een bepaalde bescherming blijft genieten, blijft de meest logische keuze dat de klant zich richt tot de werkgever.

De werknemer blijft weliswaar beschermd door de beperkte aansprakelijkheid o.b.v. artikel 18 van de arbeidsovereenkomstenwet, waardoor een werknemer enkel aansprakelijk gesteld kan worden ingeval van bedrog, zware fout of herhaalde lichte fout begaan tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Bovendien kan de werknemer bepaalde verweermiddelen inroepen tegen de klant, nl. de verweermiddelen opgenomen in het contract tussen werkgever en klant en (indien voorzien) ook verweermiddelen opgenomen in de arbeidsovereenkomst.

Om discussies te vermijden, kan de werkgever overwegen om de contracten met klanten na te kijken en aan te passen. Via het opnemen van bepaalde clausules is het mogelijk om de rechtstreekse buitencontractuele aansprakelijkheid van de werknemers grotendeels uit te schakelen. Hierdoor moet de klant zich richten tot de werkgever. De werkgever kan op zijn beurt dan nagaan of dit al dan niet gedekt is door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering e.d.