Controlekaart eC3.2 vanaf 2025 verplicht digitaal

Sedert 01.09.2023 is het gebruik van de elektronische controlekaart ‘eC3.2’ al mogelijk, maar vanaf 01.01.2025 wordt dit verplicht. De elektronische eC3.2 vervangt de papieren controlekaart, waardoor er een vlottere verwerking is. Bovendien brengt dit minder administratie met zich mee (o.m. geen validatieboek meer). Het gebruik van de eC3.2 wordt nu al aangemoedigd. Hiervoor moet er een akkoord zijn binnen de onderneming (via een ondernemings-cao, het arbeidsreglement of individueel akkoord met werknemers). Vanaf 01.01.2025 moet er geen akkoord meer zijn en wordt de digitale eC3.2 verplicht.  

Uitgebreide info via www.rva.be onder ‘Werkgevers – Tijdelijke werkloosheid’, alsook het nieuwsbericht van RVA d.d. 21.06.2024. Gebruikt u nog niet de elektronische werkwijze, maar wenst u de overstap toch al te maken, geef ook onze diensten een seintje.