RSZ - Registratietool telewerk

Na het overlegcomité van 24.03.2021 werd beslist om de controles op het verplichte telewerk te verscherpen. De werkgever dient maandelijks uiterlijk de 6de kalenderdag van de betrokken maand het aantal personen en niet-telewerkbare personen te registreren o.b.v. de situatie op de 1ste kalenderdag en dit voor iedere vestigingseenheid. De registratietool met bijhorende instructies staat op de portaalsite van de RSZ (www.socialsecurity.be). Deze tool kan een inspecteur als hulpmiddel gebruiken om de controle op het verplichte telewerk te vergemakkelijken.

Deze verplichting geldt voor een periode van 3 maanden, nl. april, mei en juni. De registratie dient uiterlijk de 6de kalenderdag te gebeuren. De eerste registratie dient bijgevolg uiterlijk 06.04.2021 ingediend te zijn.