PC 124.00 – Wijzigingen mobiliteitsvergoeding

Er werden diverse wijzigingen doorgevoerd aan de mobiliteitsvergoeding. Met ingang van 01.12.2019 werd het bedrag van de mobiliteitsvergoeding voor ‘passagiers’ en ‘chauffeurs met passagiers’ verhoogd met 20%. Daarenboven werd er een nieuwe categorie ingevoerd voor chauffeurs die rijden met een vervoermiddel van de werkgever, doch geen passagiers vervoeren (‘alleenrijdende chauffeurs’). Arbeiders die 43.000 km of meer afleggen per jaar kunnen een mobiliteitsdag opnemen. Afhankelijk van de situatie zijn er verschillende mogelijkheden die in de nota uiteengezet worden. 

De trapsgewijze mobiliteitsvergoeding voor ‘passagiers’ verhoogt vanaf 2020 met 20%. De mobiliteitsvergoeding voor ‘chauffeurs met passagiers’ verhoogt ook met 20%, doch hiervoor is eerst nog een aanpassing noodzakelijk aan het maximale vrijgestelde bedrag voor de mobiliteitsvergoeding. In afwachting daarvan blijft de tussenkomst behouden op € 0,1316/km. De ‘alleenrijdende chauffeurs’ ontvangen een trapsgewijze mobiliteitsvergoeding dewelke 5% hoger ligt dan deze van de ‘passagiers’.  

Tevens ontvangen vanaf 01.12.2019 ook jongeren in een stelsel van duaal leren een mobiliteitsvergoeding (idem arbeiders).

Arbeiders die 43.000 km of meer afleggen per kalenderjaar kunnen vanaf 2019 een mobiliteitsdag opnemen. Deze mobiliteitsdag is een vrije dag die te betalen is door de werkgever. De dag dient uiterlijk tegen 31.03 van het daaropvolgende jaar opgenomen te worden.

Tot slot verhoogt ook de fietsvergoeding vanaf 01.12.2019 tot € 0,24/km (voorheen € 0,22/km).