Collectieve sluiting en vervanging feestdagen

Indien er een collectieve sluiting (vakantie, ADV, …) binnen de onderneming van toepassing is, dient deze tijdig kenbaar gemaakt te worden cfr. de richtlijnen in het arbeidsreglement. Voor de vervanging van de feestdagen die op inactiviteitsdagen vallen en die collectief verplaatst worden, dienen de data uiterlijk 15.12.2023 uitgehangen te worden. Doorgaans worden beide samen kenbaar gemaakt zodat dit bericht kan geregistreerd worden bij FOD WASO als bijlage aan het arbeidsreglement.

Gelieve aan onze diensten de periode van collectieve sluiting (vakantie, ADV-dagen, …) en vervanging van de feestdagen in 2024 voor uw onderneming door te geven zodat wij deze mee in de kalender kunnen opnemen.