Gedeeltelijke werkhervatting – praktische aandachtspunten

 Een werknemer kan tijdens zijn arbeidsongeschiktheid de toestemming verkrijgen om deeltijds het werk terug aan te vatten. Voorafgaand aan de opstart dient de werknemer een aanvraagformulier bij de mutualiteit in te dienen. Deze aanvraag dient minstens 1 werkdag voor de start van de werkhervatting ingediend te worden bij de mutualiteit. Geen of laattijdige indiening kan leiden tot een verlaging van de uitkering of zelfs verlies van de uitkering. Eens de aanvraag tijdig is ingediend mag de werknemer meteen aan de slag gaan. Men dient niet te wachten op de goedkeuring van de adviserende arts. 

Voor de uitwerking van de gedeeltelijke werkhervatting dienen u en uw werknemer samen de opstartdatum te bekijken en een uurrooster overeen te komen waarin er gewerkt zal worden tijdens deze periode. Om de loonverwerking vlot te laten verlopen, bezorgt u Salar een kopie van de ingediende aanvraag bij de mutualiteit. Aansluitend doet Salar het nodige om het dossier van de werknemer hierop aan te passen. De maandelijkse bijhorende werkgeversaangiftes naar de mutualiteit worden na de loonverwerking door Salar uitgevoerd. Zodra jullie de goedkeuring ontvangen van de mutualiteit, ontvangt Salar hier graag een kopie van.

Deze goedkeuring volgt normaliter binnen de 30 dagen na de aanvraag. Wordt de aanvraag niet goedgekeurd moet de werknemer het werk onmiddellijk stopzetten. Gelieve Salar meteen te verwittigen als dit voorvalt.

Uw werknemer dient de goedgekeurde arbeidsduur te respecteren. Bijkomende uren werken kan als gevolg hebben dat de werknemer zijn uitkering verliest. Alle wijzigingen inzake arbeidsduur, stopzetting gedeeltelijke werkhervatting, etc. dient u ook meteen aan Salar te bezorgen aangezien Salar ook het personeelsdossier hierop moeten aanpassen. Bepaalde wijzigingen dienen ook met de mutualiteit bekeken te worden. Neem dus zeker ook contact op met de mutualiteit.