Een bonusplan voor 2019? De deadline nadert

Een werkgever kan aan zijn werknemers een niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel toekennen, beter bekend als een bonusplan. De werkgever kan hiermee zijn personeel belonen voor het behalen van een onzekere doelstelling. Een goedgekeurd bonusplan is zowel sociaal als fiscaal voordelig, maar is aan strikte voorwaarden gebonden. Een bonusplan met als referteperiode kalenderjaar 2019 dient uiterlijk 30.04.2019 volledig afgerond te zijn.

De bonus mag sedert 01.01.2019 maximum € 3.383,00 per jaar/per werknemer bedragen op sociaal vlak en € 2.941,00 per jaar/per werknemer op fiscaal vlak. Langs werkgeverszijde is een bijzondere bijdrage van 33% op het bedrag van de loonbonus verschuldigd en langs werknemer een solidariteitsbijdrage van 13,07%.