Outplacement

Er zijn 2 stelsels inzake outplacement. Het algemene stelsel is van toepassing voor iedere werknemer die wordt ontslagen door de werkgever mits een opzegging of verbreking van ten minste 30 weken. Het bijzondere outplacementstelsel conform cao 82bis is ondergeschikt aan het algemene stelsel en is voor ontslagen werknemers (met minder dan 30 weken opzeg) die ouder zijn dan 45 en minstens 1 jaar anciënniteit in de onderneming hebben.

In het dossier worden de modaliteiten verder toegelicht, zoals o.m. de procedure, impact op sollicitatieverlof, …. Indien een ontslag zich voordoet waarbij outplacement verplicht is, zal Salar u eveneens bijstaan bij de aanstelling van een outplacementbureau.