Wijziging procedure RSZ-attesten vanaf 01.02.2019

Bij RSZ kunnen verschillende attesten (bv. openbare aanbesteding, aantal werknemers) worden opgevraagd. Tot en met 31.01.2019 worden deze attesten voorzien van een droogstempel en per post aan de werkgever verzonden. Vanaf 01.02.2019 wijzigt RSZ hun werkwijze. Het afgeleverde document wordt vervangen door een PDF-document dat geauthenticeerd wordt met een digitale ondertekening. De attesten worden vanaf 01.02.2019 zowel elektronisch verzonden via de e-box van werkgever als op papier met als doel deze op termijn enkel nog elektronisch af te leveren.

Meer informatie vindt u terug via de portaalpagina’s van de e-Box https://www.socialsecurity.be/site_nl/general/helpcentre/ebox/transit.htm. Er kan ook steeds contact worden opgenomen met het contactcenter van RSZ via 02/511.51.51.