Huwelijk van een werknemer

 Een werknemer kan klein verlet aanvragen ter gelegenheid van zijn huwelijk. Het aantal dagen klein verlet, of ook wel kort verzuim genoemd, verschilt per sector. Als algemene regel heeft de werknemer recht op 2 dagen klein verlet, maar sommige sectoren voorzien meer. De werknemer kiest zelf welke dagen hij vrij wil zijn, doch wel in de week van de gebeurtenis of daaropvolgende week. 

Deeltijdse werknemers hebben ook recht op klein verlet conform dezelfde regels als voltijdse werknemers. 

Als werkgever kan bij het huwelijk van de werknemer een geschenk (cheque of premie) aangeboden worden. Bij een huwelijkspremie zal deze vrijgesteld zijn van sociale zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing tot een maximumbedrag van € 245,00. Bij overschrijding van dit bedrag, is enkel het gedeelte dat € 245,00 overschrijdt, onderhevig aan sociale zekerheidsbijdragen en belastingen.