Een bonusplan voor 2024? De deadline nadert

Een werkgever kan aan zijn werknemers een niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel toekennen, beter bekend als een bonusplan. Via een bonusplan kan een fiscaal voordelige bonus toegekend worden aan een groep van werknemers die een vooropgestelde doelstelling behalen in een bepaalde referteperiode. Er moeten wel heel wat voorwaarden vervuld zijn en er moet een uitgebreide procedure gevolgd worden om dit in te voeren. Een bonusplan met als referteperiode kalenderjaar 2024 dient uiterlijk 30.04.2024 volledig afgerond te zijn.

De bonus mag sedert 01.01.2024 maximum € 4.020,00 per jaar/per werknemer bedragen op sociaal vlak en € 3.496,00 per jaar/per werknemer op fiscaal vlak. Langs werkgeverszijde is een bijzondere bijdrage van 33% op het bedrag van de loonbonus verschuldigd en langs werknemerszijde een solidariteitsbijdrage van 13,07%.