PC 302.00 - Flexi-jobs en netto overuren blijven mogelijk

De wettelijke bepalingen over de flexijobs en de netto-overuren in de horecasector zijn niet in strijd met de Grondwet en blijven bestaan. Dat heeft het Grondwettelijk Hof recent beslist. Het systeem van de flexi-jobs en de netto-overuren kunnen bijgevolg gewoon verder toegepast worden in PC 302.00.

De vakbonden waren in oorsprong van mening dat er een ongelijke behandeling is tussen wie werkt met een flexi-jobarbeidsovereenkomst en de andere werknemers in de horecasector. Het basisloon ligt hier immers lager voor hetzelfde werk. Bovendien zijn een aantal arbeidsrechtelijke regels niet van toepassing. Tot slot oordeelde de vakbond dat de 360 goedkope netto-overuren ook nadelig waren omdat deze geen recht geven op een overloontoeslag.

Het Grondwettelijk Hof volgt de redenering van de vakbonden niet en verwerpt hun beroep.